Coffee Break 18-2-2019

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • Volgens de Chinese president Xi hebben de handelsgesprekken in Peking "een belangrijke vooruitgang geboekt", maar volgens het Witte Huis "blijft er nog veel werk te doen".
 • De Amerikaanse president Donald Trump heeft de nationale noodtoestand uitgeroepen om zijn grensmuur met Mexico te kunnen financieren. Een nieuwe stillegging van de Amerikaanse overheid werd vermeden, maar er heerst nog altijd wrevel met het Congres.
 • Het bbp van de eurozone groeide tijdens het vierde kwartaal van 2018 met een geschatte 0,2 % tegenover het voorgaande kwartaal, omdat de Duitse economie stagneerde maar niet kromp.
 • De Amerikaanse detailhandel dook in december steil naar beneden en boekte zijn grootste terugval sinds 2009. Ter herinnering: in december zetten de Amerikaanse aandelen hun slechtste resultaten sinds 1931 neer en begon de langste stillegging van de overheid in de geschiedenis van de VS. Tegelijkertijd herstelde het consumentenvertrouwen in februari.   

KOMENDE WEEK

 • Deze week zetten de Chinese onderhandelaars de handelsgesprekken verder in Washington DC.
 • De wereldwijde eerste PMI's voor februari stabiliseren wellicht rond de groei-krimpdrempel van 50 punten.
 • De notulen van de vergadering die het FOMC in januari heeft gehouden, zullen duidelijker maken waarom het zijn toon radicaal heeft veranderd. We zoeken naar aanwijzingen in het mogelijke einde van de monetaire verruiming.
 • In Duitsland worden de resultaten van enquêtes verwacht, terwijl in Spanje de campagne voor de vervroegde verkiezingen op gang trekt.

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 •  Kernscenario
  • In de groeilanden blijft de activiteit verzwakken. De grootste centrale banken, zoals de Fed, de Bank of England en de Europese Centrale Bank, vermelden de internationale handel als een bron van onzekerheid. De maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om de economie te ondersteunen, zullen in 2019 leiden tot een bbp-groei van zo'n 6 %. Dergelijke maatregelen zullen ook de ruimere regio ten goede komen. We merken op dat de aangekondigde maatregelen in de toekomst meer inspanningen zullen vragen om de overheidsschuld op een duurzaam traject te zetten.
  • In de VS zal de groei naar verwachting aanhouden, zij het in het lagere tempo van gemiddeld 2,4 % in 2019 tegenover 3 % in 2018. De Amerikaanse president bevindt zich te midden van verschillende gespannen relaties, zowel in eigen land als met internationale handelspartners. De deadline met China nadert, maar kan met nog eens 60 dagen worden verschoven. Intussen zal de Fed "geduldig" zijn om voor een zachte landing te zorgen.
  • In Europa blijft de economische cyclus minder dynamisch: het bbp zal er in 2019 naar verwachting groeien met gemiddeld 1,4 %. De economische verrassingen blijven teleurstellen. Er zijn talrijke beleidsrisico's aanwezig. Toch houden de lagere olieprijzen en het soepelere fiscale beleid de regio wellicht uit een recessie.
 • Blik op de markt
  • We zijn nog altijd matig constructief ten aanzien van aandelen, want volgens ons zal de wereldwijde groei doorzetten, zij het in een lager tempo. We verwachten een lage tot middelmatige, eencijferige winstgroei.
  • De inflatoire druk wordt verder getemperd, omdat de olieprijzen op een laag niveau staan. Een globaal korte duratie blijft aangewezen, want de risico-rendementsverhouding is nog altijd ongunstig voor het grootste deel van de vastrentende markt.
 • Risico's
  • Geopolitieke onzekerheden: ze kunnen de balans doen overhellen van een verwachte zachte landing naar een harde landing.
  • Vertraging van de groeilanden: Als er fiscale of monetaire maatregelen worden doorgevoerd om de impact van de handelsoorlog af te zwakken, dan helpt dat op korte termijn en weegt het door op lange termijn.
  • Politieke risico's in de EU: politieke valkuilen kunnen het euroscepticisme verder aanwakkeren, omdat de meningen over steeds meer kwesties verschillen, zoals de brexit, de Italiaanse overheidsfinanciën en de sociale onrust in Frankrijk, terwijl in mei de Europese parlementsverkiezingen worden gehouden. De handelsoorlog die de VS is beginnen te voeren, heeft de eurozone tot nu toe enkel onrechtstreeks getroffen maar de rapporten van het Amerikaanse ministerie van Economie over de veiligheidsrisico's van de Europese auto-industrie komen eraan.
  • Binnenlands beleid in de VS: een verdeeld Congres, de komende begrotingsgerelateerde deadlines en de trage wereldwijde groei zullen op de Amerikaanse export wegen.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

We zijn overwogen in aandelen via de VS en de groeilanden. We blijven tactisch neutraal ten aanzien van aandelen uit de eurozone. We zijn strategisch onderwogen in Europa buiten de EMU en neutraal ten aanzien van Japan. Voor de obligaties behouden we een korte duratie en zoeken we alternatieven voor laagrentende overheidsobligaties.

BLIK OP DE DIVERSE ACTIVAKLASSEN EN POSITIONERING VAN DE PORTEFEUILLE

 • We zijn overwogen in aandelen
  • We zijn overwogen in aandelen uit de VS. Het beleid van de Fed is duidelijk gunstig voor de binnenlandse economie. Het verwijdert het risico op een fout monetair beleid tijdens de komende maanden, terwijl de stijging van de rentes beperkt zou moeten blijven. Donald Trumps gespannen relaties in eigen land en daarbuiten zorgen voor storingen.
  • We zijn tactisch neutraal ten aanzien van aandelen uit de eurozone. De macro-economische cijfers verzwakken, maar de arbeidsmarkt blijft sterk en dat zal de consumptie ondersteunen. De politieke onzekerheden halen de prestaties dan weer naar beneden. Anderzijds zal elke oplossing van een conflict de markten tevredenstellen.
  • We zijn onderwogen in Europese aandelen van buiten de EMU. De regio heeft een lagere verwachte winstgroei en dus lagere verwachte rendementen dan het vasteland, wat onze negatieve positie rechtvaardigt.
  • We zijn neutraal ten aanzien van Japanse aandelen. We hebben op dat gebied geen overtuigingen, omdat er geen katalysator is.
  • We zijn overwogen in groeilandaandelen. Een soepeler Fed is goed nieuws voor de regio. We geloven in haar economische groeipotentieel, en hoewel de groeilandaandelen in 2018 zwaar zijn getroffen door de Amerikaanse handelsonderhandelingen, hebben ze goed standgehouden.
 • We zijn onderwogen ten aanzien van obligaties en behouden een korte duratie.
  • We verwachten dat de rentevoeten en obligatierentes progressief zullen stijgen na de forse daling van de voorbije weken. De huidige lage olieprijs vertraagt de verwachte stijging van de inflatie.
  • Een vertragende maar nog altijd groeiende Europese economie kan de rentes binnen de EMU op middellange termijn omhoogduwen. De carry voor de obligaties van de Europese kernlanden en periferie is ongunstig. De ECB is soepel en kan een nieuw TLTRO-programma lanceren, maar heeft haar monetaire verruiming nog maar pas stopgezet.
  • De spreads voor de groeilanden zijn gedaald in de huidige, meer optimistische context. We hebben echter nieuwe triggers voor de prestaties nodig opdat de spreads verder verkrappen. We hebben daarom onze blootstelling verkleind en gedeeltelijk winst genomen.