Candriam: Belfius investment partner
Loading...

Coffee Break 26-10-2020

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • Europa heeft een nieuw record gevestigd van 200.000 dagelijkse besmettingen. Het aantal gevallen van covid-19 is namelijk meer dan verdubbeld in tien dagen tijd. De regeringen hebben strenge maatregelen aangekondigd, die de economische groei onder druk zetten.
 • De Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt verder te herstellen, want de eerste en verdere aanvragen van een werkloosheidsuitkering lagen ver onder de verwachtingen en de eerdere cijfers werden naar beneden bijgesteld.
 • De voorlopige samengestelde PMI van de eurozone voor oktober kwam een beetje boven de verwachtingen uit, op 49,4, waarbij vooral de Duitse PMI voor de industrie in positieve zin verraste, met 58 (t.o.v. de verwachte 54). Volgens de enquête bleven de verschillen tussen de sectoren toenemen: de groei van de industriële productie versnelde, terwijl de dienstensector werd getroffen door de verspreiding van het coronavirus en voor de tweede maand op rij terugviel.
 • In de VS leverde het laatste debat tussen de presidentskandidaten op donderdag geen duidelijke winnaar op en blijven alle ogen gericht op de gesprekken over nieuwe overheidssteun. De recente verklaringen van de voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, over de gemaakte vooruitgang hebben enig optimisme gecreëerd.

KOMENDE WEEK

 • Ifo’s enquête over het ondernemersvertrouwen in Duitsland zal beleggers helpen om de impact van de nieuwe beperkingen te begrijpen. De cijfers over de bbp-groei van de grootste economieën in het derde kwartaal en het consumentenvertrouwen in de VS zullen ook worden onderzocht.
 • Zowel de ECB als de Bank of Japan zal haar meest recente beslissing over het monetaire beleid bekendmaken. Ze zullen hun beleid naar verwachting ongewijzigd laten, maar de commentaren van de ECB over de huidige situatie in de eurozone zullen aandachtig worden gevolgd.
 • Volgende week zal de aandacht ook gaan naar het cijferseizoen van het derde kwartaal, aangezien de GAFAM het toneel betreden. Toch blijft de dominante factor het verloop van het virus, dat zorgt voor beperkte prognoses voor de komende kwartalen.
 • Iedereen denkt aan de Amerikaanse verkiezingen, want over acht dagen vindt de grote stembusgang plaats. Aangezien er geen presidentsdebatten meer worden gehouden en er nog een laatste volledige campagneweek rest, zullen de kandidaten de aandacht vooral proberen te trekken via de media en sociale netwerken.

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 • Kernscenario
  • Ons basisscenario gaat ervan uit dat de financiële markten geleidelijk zullen herstellen, maar niet allemaal in dezelfde mate. Dat is te danken aan de overvloedige liquiditeit en overheidssteun. Het momentum kan naar het eind van het jaar toe afnemen omdat we dan denken dat de onzekerheid een hoogtepunt zal bereiken.
   • In de VS, omwille van de verkiezingen en het feit dat er maar geen deal komt rond een nieuw begrotingsstimuluspakket.
   • In Europa door de brexit en het toenemende aantal besmettingen met covid-19 in vele landen. Frankrijk, Duitsland en het VK voeren opnieuw sociale beperkingen in om een tweede golf van het coronavirus tegen te gaan.
  • De Europese beleidsmakers stelden een beetje gerust door een herstelplan voor Europa uit te werken. Dat plan is een combinatie van de langlopende Europese begroting en Next Generation EU (een totaal van EUR 1,8 biljoen). Op monetair vlak heeft de ECB meer steunmaatregelen aangekondigd.
  • Onze belangrijkste convicties zijn de volgende:
   • Ten eerste houden we vast aan de vermeende ‘winnaars’ van de crisis: de landen en sectoren die dit jaar het beste stand hebben gehouden, zoals technologie, gezondheidszorg, ecologische thema’s, Duitsland vs. de eurozone, China vs. de rest van de wereld.
   • Ten tweede hebben we de posities verhoogd in activa die tegen historisch aantrekkelijke waarderingen noteerden. Volgens ons behoren de banken tot de valuesectoren, alsook groeilandenobligaties en goedkope munten. We hebben ook enkele regionale klemtonen gelegd (Europa en groeilanden – vooral Chinese A-aandelen – vs. VS en Japan).
   • Ten derde verwachten we een opluchtingsrally wanneer er wordt aangekondigd dat er een goedgekeurd vaccin is, en bouwen we een mandje aandelen op die profiteren van de ‘heropening van de economie’.
 • Blik op de markt
  • Op korte termijn zullen er wellicht minder positieve economische verrassingen zijn, want de verwachtingen zijn opgetrokken en de reisbeperkingen zullen waarschijnlijk op de diensten wegen. De reële rentes dalen niet langer en wachten op meer richtsnoeren van de centrale banken of meer duidelijkheid omtrent de politiek en de epidemie.
  • De markten blijven nog een tijd volatiel, omdat het zicht op de epidemie en haar nasleep nog altijd beperkt is, en een hogere volatiliteit normaal is tijdens presidentsverkiezingen. De verkiezingen van 2020 beloven gepolariseerd te zijn. De kans op een ‘Blauwe Golf’ is onlangs toegenomen.
  • In het verleden was een economisch herstel (evenals stijgende rentes) gunstig voor de prestaties van de beleggingsstijl ‘value’. Tot nu toe presteerde waarde niet goed omdat de rentes laag bleven. Nu de economische dynamiek vertraagt en de Fed een nieuw monetair beleid aanneemt, is er geen duidelijk argument om de ene stijl boven de andere te verkiezen.
  • Op langere termijn leiden de soepele fiscale en monetaire beleidsvoering en het vooruitzicht van een vaccin wellicht tot het herstel van de economie.
 • Risico's
  • De coronapandemie is de belangrijkste factor die stokken in de wielen steekt van het economisch herstel. Enkel een vaccin kan het tij keren.
  • De Amerikaanse verkiezingen. De aanpak van de coronacrisis, de economische moeilijkheden, de sociale onrust en de mogelijke stopzetting van de fiscale stimuli zorgen voor onzekerheid op een ogenblik dat de waardering niet langer aantrekkelijk is in vergelijking met haar historische niveaus. Zodra de turbulentie rond de verkiezingen verdwijnt, zijn er duidelijke macro-economische argumenten voor een versoepelend beleid: hogere uitgaven (Biden) vs. lagere belastingen (Trump) in een klimaat waarin de Fed een versoepelend beleid voert.
  • De betrekkingen tussen de VS en China zullen waarschijnlijk gespannen blijven, en werpen een donkere schaduw over de wereldwijde groei. Geen van beide landen kan zich een nieuwe handelsoorlog permitteren.
  • De handelsonderhandelingen tussen het VK en de EU. De deadline voor de brexit komt dichterbij en het VK heeft nog altijd geen deal met de Europese Unie.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

We blijven globaal licht onderwogen in aandelen, en gezien de huidige onzekerheid handhaven we onze afdekkingen van Amerikaanse en Europese aandelen. We behouden de JPY en goud als portefeuilleafdekkingen. Naast onze convictie dat de risicopremie voor de eurozone structureel zal dalen en de aandelen uit de EMU zwaarder moeten doorwegen dan de Amerikaanse, geloven we dat de USD met de tijd zal verzwakken tegenover de EUR. We zijn neutraal ten aanzien van Britse aandelen. We hebben onze overwogen positie in groeilandaandelen uitgebreid en blijven onderwogen in Japanse aandelen.

ALGEMENE ACTIVASTRATEGIE

 • Onze aandelenblootstelling is licht onderwogen, maar we zijn veel selectiever in onze regionale aandelenallocatie. Dat is zeker nu het geval, omdat het economisch herstel niet in elk land even sterk is. Een robuust bestuur lijkt betere resultaten op te leveren tijdens de pandemie, zowel voor ondernemingen als staten.
  • We zijn overwogen in de eurozone ten opzichte van een onderwogen positie in Amerikaanse aandelen, waarbij onze voorkeur uitgaat naar de Duitse aandelenmarkt. Dankzij de gecoördineerde respons van de lidstaten op het virus zijn de banden aangehaald. Het herstel is niet in alle lidstaten even sterk, hoewel Duitsland er qua bestuur en resultaten met kop en schouders bovenuit steekt. Hoewel de VS normaal goed standhouden in een recessie, lijkt het land nu verdeelder dan Europa. De waarderingen zijn niet langer aantrekkelijk in vergelijking met hun historische niveaus. Ook de terugkoop van aandelen, een belangrijke factor in de afgelopen vijf jaar, biedt minder steun in 2020 in Noord-Amerika.
  • We zijn opportunistisch neutraal ten aanzien van Britse aandelen. Het VK liep het herstel van de internationale markten mis en het zwakke GBP speelt wellicht in hun voordeel. Het is geen verrassing dat de brexit een tegenvaller is voor het VK én Europa in het algemeen. We verwachten een licht brexitakkoord, misschien na nog meer drama onderweg.
  • We hebben onze overwogen positie in groeilandenaandelen vs. de onderwogen positie in Japanse aandelen verhoogd, en verkiezen de Chinese aandelenmarkt. China kan een V-vormig economisch herstel voorleggen, en heeft een voorsprong van verschillende maanden opgebouwd tegenover de rest van de wereld.
  • We houden vast aan belangrijke convicties in enkele thematische beleggingssegmenten. Technologie, oncologie en biotechnologie zijn enkele sectoren die in dit klimaat goed hebben standgehouden en die een sterk groeipotentieel koppelen aan innovatie en prijszettingsvermogen. Wij geloven dat beleggingen in klimaatgerelateerde en ecologische thema’s een blootstelling bieden aan essentiële oplossingen voor een schonere toekomst en nog belangrijker zullen worden.
 • We zijn onderwogen in obligaties en behouden een korte duratie, maar hebben onze beleggingen sterk gediversifieerd omdat de huidige omgeving ook kansen binnen de obligatiemarkt schept.
  • We zijn onderwogen in overheidsobligaties die geen rendementspotentieel opleveren, tenzij in periodes waarin beleggers afkerig zijn van risico. We verkiezen de obligaties van de perifere landen boven die van de Europese kernlanden.
  • In een multi-asset portefeuille lijkt een diversificatie in bedrijfsobligaties aantrekkelijk. We zijn overwogen in investment grade omdat de aankopen van de centrale banken blijvende ondersteuning bieden.
  • Hoewel we overwogen blijven in groeilandenobligaties, hebben we wat winst genomen op onze posities in harde munt. De obligatiemarkten zijn zo goed als hersteld van de crisisniveaus die we eerder dit jaar zagen.
  • We hebben een blootstelling aan de NOK, die aantrekkelijk was tijdens de crisis, alsook aan goud en de JPY, die eventuele risico’s temperen.
  • Omdat we er sterk van overtuigd zijn dat de risicopremie voor de eurozone structureel zal dalen, zijn we short op de USD tegenover de EUR.

 

Coffee Break