Coffee Break 15-4-2019

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • Het IMF verlaagde haar groeivooruitzichten voor de wereldeconomie voor 2019 van 3,5 % naar 3,3 %. Vooral voor de ontwikkelde economieën werden de verwachtingen neerwaarts bijgestekd, maar de vooruitzichten voor China werden opwaarts bijgesteld naar 6,3 % (+0,1 %).
 • De Chinese cijfers (voor de export, geldhoeveelheid, krediet, prijzen, wisselreserves) kwamen beter uit dan verwacht. Dat geeft aan dat het herstel zich doorzet.
 • De olieprijs steeg voor de zesde opeenvolgende week, aangezien de krappe productie op wereldschaal de vrees voor een zwakkere economische groei compenseert.
 • De EU-top werd het eens over een 'Brexit-verlenging' 'tot zolang het nodig is' en 'niet langer dan 31 oktober'. Daardoor is de dreiging voor een 'no deal Brexit' zes maanden uitgesteld.

KOMENDE WEEK

 • Men zal aandachtig kijken naar bijkomende tekenen van stabiliserende Chinese groeivooruitzichten in de kleinhandelsverkopen, de industriële productie en het bbp.
 • De voorlopige PMI's over april zullen aantonen in welke mate de betere Chinese cijfers de economische vooruitzichten voor Europa kunnen stabiliseren. De consensus hierover is bijzonder negatief.
 • De Japanse minister van Economie zal de VS bezoeken in het kader van de handelsgesprekken.
 • Het resultatenseizoen over Q1 begint op gang te komen. Netflix, IBM en Johnson & Johnson zullen hun cijfers bekendmaken, bovenop de Amerikaanse banken.

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 •  Kernscenario
  • We behouden onze constructieve langetermijnvisie, maar stellen ook vast dat de markt sinds het begin van het jaar sterk is gestegen in een context van een vertragende, maar positieve economische groei.
  • De politieke risicopremie is afgenomen en de centrale banken zijn soepeler geworden. Ze veranderden het geweer van schouder of zetten de normalisatie van hun monetair beleid zelfs stop.
  • De macro-economische cijfers in China stellen ons ietwat gerust. In Europa en de VS zijn ze aan het uitbodemen, maar de economische verrassingen blijven negatief.
  • Het Q1 resultatenseizoen is aan de gang, en de winstcijfers zullen worden geanalyseerd om na te gaan in welke mate de groeivertraging zich doorzet.
  • In de groeilanden blijft de economische groei verzwakken. De maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om de economie te ondersteunen, zouden in 2019 moeten leiden tot een bbp-groei van zowat 6 %.
  • In Europa blijft de economische cyclus minder dynamisch, maar de cijfers bereikten stilaan een bodem (gemiddeld zal de bbp-groei in 2019 naar verwachting uitkomen op 1,3 %).
 • Blik op de markt
  • De geldstromen naar aandelenfondsen zijn de afgelopen weken negatief gebleven, ondanks de positieve prestaties van de markten. Beleggers blijven dus op hun hoede.
  • De bedrijven blijven eigen aandelen inkomen, maar de 'black-out' periode in de aanloop naar het Q1 resultatenseizoen is ondertussen van start gegaan.
  • De Europese en Japanse aandelenwaarderingen noteren onder hun historisch gemiddelde, terwijl de Amerikaanse markten en de groeilanden opnieuw in lijn met hun langetermijngemiddelde noteren.
  • Dankzij verbeterende macro-economische cijfers in China en Europa zal de opwaartse druk op de USD waarschijnlijk wat afnemen, alsook de neerwaartse druk op de inflatieverwachtingen. Bovendien kan de rente wat stijgen.
 • Risico's
  • De geopolitieke problemen zijn nog altijd niet opgelost. De uitkomst ervan is een dubbeltje op z'n kant, gaande van een verwachte zachte landing tot een harde landing.
  • De internationale handelsrelaties blijven een bron van onzekerheid. Het is mogelijk dat die onzekerheid de economische groei verder onder druk zet en voor een opstoot van de volatiliteit zorgt.
  • Een aanhoudende vertraging in Europa en de groeilanden ondanks stimulusmaatregele.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

We zijn neutraal voor aandelen. We hebben enkele regionale tactische verschillen om rekening te houden met de versoepelende centrale banken, wegebbende vrees voor een recessie, lage rentevoeten en lage inflatie. We verkiezen groeilandaandelen boven Amerikaanse aandelen, en verkiezen eurozone-aandelen boven Europese aandelen buiten eurozone. We blijven neutraal voor Japanse aandelen. In het obligatieluik behouden we een korte duratie en diversifiëren we buiten laagrentende overheidsobligaties met een lage rentevoet.

BLIK OP DE DIVERSE ACTIVAKLASSEN EN POSITIONERING VAN DE PORTEFEUILLE

 • We zijn neutraal ten aanzien van aandelen
  • We zijn onderwogen in Amerikaanse aandelen. We verwachten in 2019 een lagere maar positieve winstgroei. De waarderingen van aandelen zijn hersteld en noteren nu aan hun faire waarde, en de winstverwachtingen werden verlaagd.
  • We zijn overwogen in groeilandaandelen. De Chinese groei is de belangrijkste sleutel: door de monetaire ondersteuning en de fiscale versoepeling ligt een groeidoelstelling van meer dan 6 % binnen handbereik. Het handelsconflict is nog niet opgelost, de kans op nieuwe handelstarieven is afgenomen. De adempauze van de Fed is een positieve factor voor de regio.
  • We zijn overwogen in eurozone-aandelen. De macro-economische cijfers zijn aan het vertragen, maar de binnenlandse vraag blijft sterk, zoals de PMI van de dienstensector heeft aangetoond. De meeste buitenlandse beleggers hebben de handdoek in de ring gegooid en de waarderingen blijven goedkoop ondanks het herstel..
  • We zijn onderwogen in Europese aandelen van buiten de eurozone. De regio heeft een lagere verwachte winstgroei en bijgevolg lagere verwachte rendementen dan het continent, wat onze neutrale positie rechtvaardigt.
  • We zijn neutraal voor Japanse aandelen. We hebben geen overtuiging bij gebrek aan triggers. De regio kan zich herpakken indien de nieuwsstroom rond de internationale relaties verbetert, en de wereldwijde groei opnieuw een versnelling hoger schakelt.
 • We zijn onderwogen ten aanzien van obligaties en behouden een korte duratie.
  • We denken dat de rente, met name de Duitse 10-jaarsrente, geleidelijk aan zal stijgen vanaf een heel laag niveau.
  • Door een tragere maar nog altijd groeiende Europese economie zou de rente in de eurozone op middellange termijn kunnen stijgen. Er is een ongunstige carry op Europese obligaties uit de kernlanden en de periferie. De ECB past een soepel beleid toe en zal een nieuwe TLTRO in gang zetten.
  • Groeilandobligaties hebben een aantrekkelijke carry, en het feit dat de Fed een adempauze doorvoert in haar monetaire verstrakking is een duwtje in de rug.
  • We diversifiëren buiten laagrentende overheidsobligaties, en verkiezen Amerikaanse hoogrentende obligaties.