Coffee Break 19-8-2019

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • Amerikaanse President Donald Trump heeft de afgelopen week beslist om meer dan de helft van de bijkomende importtarieven van 10 % (die werden verwacht vanaf 1 september), gedeeltelijk uit te stellen tot  15 december. Voor het eerst sinds de start van het handelsconflict begin 2018 heeft Donald Trump (impliciet) erkend dat de tarieven een negatief effect op de Amerikaanse economie kunnen hebben.
 • Voor de eerste keer sinds 2007 was de Amerikaanse 10-jaarsrente even lager dat de 2-jaarsrente. Die omgekeerde rentecurve wordt door de markt aanzien als een van de indicatoren die aangeeft dat de kans op een recessie is toegenomen en geeft aan dat de markt in de nabije toekomst lagere kortetermijnrentes verwacht.
 • Ondanks de overheidssteun was de Chinese industriële productie het zwakst sinds 2002, terwijl de detailhandel en de investeringen in vaste activa een beetje vertraagden. Al die factoren wijzen op een tragere groei.
 • De resultaten van de eerste verkiezingsronde in Argentinië waren een negatieve verrassing en kunnen het reddingsprogramma van het IMF in gevaar brengen. De politieke situatie in Argentinië houdt evenwel een beperkt regionaal besmettingsgevaar in.
 • In Europa is de Duitse economie tijdens het tweede kwartaal met 0,1 % gekrompen. Dat is te wijten aan de zwakke industriële activiteit, de handelsspanningen en de onzekerheid over de brexit. De geruchten over fiscale steunmaatregelen (bv. een groene ‘new deal’) zijn toegenomen.
 • De Italiaanse Senaat lijkt minder haast te hebben dan Matteo Salvini om over nieuwe verkiezingen te debatteren.

KOMENDE WEEK

 • Op 23 augustus gaat het jaarlijkse symposium van de Fed in Jackson Hole van start. Het eerder vage thema van dit jaar, ‘Challenges for Monetary Policy’, geeft de centrale bankiers voldoende ruimte om de financiële markten gerust te stellen.
 • Italië staat ook in de schijnwerpers: eerste minister Conte spreekt de Senaat toe.
 • Op economische vlak, volgen we de eerste PMI’s van augustus voor de VS, de eurozone en Japan op de voet.
 • Aan het einde van de week komen de wereldleiders bijeen voor de G7-top in Biarritz (Frankrijk).

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 •  Kernscenario
  • We zijn gematigd constructief op lange termijn en hebben onze aandelenblootstelling tactisch vergroot na de steile terugval door de escalerende handelsoorlog.
  • Omdat de bedrijfscyclus lijdt onder de aanhoudende onzekerheid rond de handel, zijn de centrale banken nu de voorhoede in het behoud van de economische groei geworden. De ECB staat klaar om haar economische stimuli tegen september te hernemen. De Fed heeft een renteverlaging van 25 bp aangekondigd tijdens het laatste FOMC, maar er komen er wellicht nog meer aan.
  • In de groeilanden verzacht de Chinese overheid de impact van de handelsoorlog en de vertragende wereldwijde groei met behulp van valuta-, monetaire en fiscale instrumenten. De eerste tekenen van stabilisatie zijn er.
  • De vrees voor een recessie in de VS is overdreven, maar het gevaar van een langere stagnatie in de eurozone is toegenomen.
 • Blik op de markt
  • Het vertrouwen in het herstel wordt ondermijnd door de latere stabilisatie van de macro-economische cijfers. De economische verrassingen blijven hardnekkig negatief en zijn heel gelijkaardig in de verschillende regio's.
  • De centrale banken grijpen in, want de rentes zijn verlaagd in de groeilanden en de VS.
  • Aandelen tekenden hun grootste uitstroom voor 2019 op, terwijl obligaties een instroom kenden. De kredietmarkten bleven sterk.
 • Risico's
  • Het handelsconflict tussen de VS en China staat bovenaan het lijstje, vooral nu een deal uitblijft en de Amerikaanse president Trump bijkomende tariefverhogingen heeft aangekondigd, die op 1 september beginnen en midden december worden uitgebreid. China heeft geantwoord dat het zich niet onder druk laat zetten en heeft zijn munt laten wegzakken. Als gevolg daarvan weten bedrijven niet waar ze moeten produceren, investeren, aanwerven of rekruteren.
  • De geopolitieke vraagstukken (bv. Iran) blijven tot de onopgeloste lopende zaken behoren. Het resultaat ervan kan de balans nog altijd doen overhellen van een verwachte zachte landing naar een harde landing.
  • De politieke onzekerheid in Europa blijft bestaan, vooral in het VK. Tot nu toe heeft Boris Johnson de Europese Commissie links laten liggen. Zijn bereidheid om de EU zelfs zonder akkoord te verlaten, jaagt bedrijfsleiders de stuipen op het lijf en heeft het GPB verzwakt.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

We blijven globaal neutraal in aandelen en staan klaar om onze aandelenblootstelling te vergroten om te profiteren van een beter risico-rendementsprofiel na een zware correctie sinds eind juli. We handhaven een tactische regionale voorkeur via een toenemende overweging van Amerikaanse aandelen tegenover een onderweging van Europese aandelen van buiten de EMU. Elders zijn we neutraal. In het obligatiesegment hebben we een onderwogen duratie en wisselen we laagrentende overheidsobligaties verder voor blootstellingen aan krediet, bij voorkeur van Europese emittenten, en groeilandschuld in harde munt. Wat de munten betreft, handhaven we een longpositie in de JPY en een nog grotere shortpositie in het GBP. We hebben ook een blootstelling aan goud, die we onlangs hebben vergroot om onze portefeuille verder in te dekken. Sinds het einde van WW II is het namelijk niet meer voorgevallen dat de twee grootste economieën in een handelsoorlog (en meer) verwikkeld zijn.

BLIK OP DE DIVERSE ACTIVAKLASSEN EN POSITIONERING VAN DE PORTEFEUILLE

 • We zijn neutraal voor aandelen
  • We zijn overwogen in aandelen uit de VS. Die regio is een “veiliger” keuze in vergelijking met andere regio’s, want de Fed is van koers veranderd. De arbeidsmarkt en de consumptie zijn er sterk, terwijl de inflatie onder controle is.
  • We zijn neutraal ten aanzien van aandelen uit de groeilanden. De soepele houding van de Amerikaanse Fed geeft de regio een duwtje in de rug, maar de handelsoorlog is een belangrijke drempel. De financiële markten houden relatief goed stand, maar de harde cijfers kunnen verder verbeteren.
  • We zijn neutraal ten aanzien van aandelen uit de eurozone. We houden rekening met de beperkende factoren zoals de kwetsbaarheid van de wereldwijde handel. Als gevolg daarvan bevindt de Duitse industrie zich in een recessie. Maar de Europese Centrale Bank staat klaar om in september in te grijpen. De arbeidsmarkt en de consumptie zijn nog altijd gunstig.
  • We blijven onderwogen in Europese aandelen van buiten de EMU. De regio heeft een lagere verwachte winstgroei en dus lagere verwachte rendementen dan het vasteland, wat onze negatieve positie rechtvaardigt.
  • We blijven neutraal ten aanzien van Japanse aandelen. We hebben op dat gebied geen overtuigingen, omdat er geen katalysator is. Het valt af te wachten of de regering bij haar voornemen blijft om de verbruiksbelasting in oktober van 8 naar 10 % te verhogen.
 • We zijn onderwogen ten aanzien van obligaties, behouden een korte duratie en diversifiëren.
  • De rentevoeten en obligatierentes, in het bijzonder de Duitse 10-jaarsrentes, zullen naar verwachting laag – of negatief – blijven.
  • De ECB krijgt een nieuwe voorzitter op 1 november. De benoeming van Christine Lagarde is goed nieuws voor diegenen die verwachten dat de soepelheid ook na het 8-jarige voorzitterschap van Mario Draghi zal voortduren.
  • Groeilandschuld heeft een aantrekkelijke carry en de soepele houding van de Fed vormt een duwtje in de rug. Het onzekere handelsbeleid en landspecifieke risico’s in Turkije en Argentinië geven tegenwind.
  • We verkopen onze laagrentende overheidsobligaties en verkiezen groeilandobligaties in harde munt en bedrijfsobligaties uitgegeven in euro.
  • We hebben ook een blootstelling aan goud om de portefeuille verder in te dekken.