Verantwoordelijk in onze beleggingen

Candriam heeft als een van de eersten de principes van verantwoord beleggen ( UN PRI's) ondertekend. We vervullen een pioniersrol op het vlak van SRI (Sustainable and Responsible Investment, of Duurzaam en Verantwoord Investeren) en streven naar een toenemende integratie van ecologische, sociale en governancecriteria ESG, ook in onze mainstream beleggingsprocessen. Candriam is een geëngageerde onderneming met een verantwoordelijk beleid : het is zo dat we duurzame meerwaarde voor onze beleggers kunnen genereren.

Candriam onderschreef reeds in 2006 de principes van verantwoord beleggen

Candriam was een van de eerste ondertekenaars van de principes van verantwoord beleggen (PRI) van de VN. Een engagement dat de onderneming jaar na jaar heeft hernieuwd.

Net zoals de belangrijkste wereldwijde beleggers verbindt Candriam zich ertoe deze beginselen toe te passen, die beschouwd kunnen worden als ware goede gedragsregels inzake verantwoord beleggen. Wij ontwikkelen diverse initiatieven om ESG-criteria te integreren, niet alleen in ons speciale SRI beleggingsaanbod, maar ook in toenemende mate in onze ‘mainstream’ investeringsprocessen.

Ondertekenaar van de UK Stewardship Code

Candriam steunt de UK Stewardship Code en de principes van deugdelijk beheer die erin zijn omschreven. Hierna vindt u een overzicht van hoe wij de principes uit de UK Stewardship Code naleven.

Candriam UK Stewardship Code bekijken (in het Engels)

Candriam, een geëngageerde aandeelhouder

Candriam engageert zich in de ondernemingen waarin het belegt, met name door actief te stemmen via volmacht, of "proxy voting".

In naam van onze klanten houdt Candriam bij het stemmen rekening met verschillende criteria, zoals de beleidsregels van een bedrijf inzake corporate governance, zijn structuur en zijn praktijken.

Candriam is ook een geëngageerde belegger via een doorgedreven dialoog met deze bedrijven, met name wat betreft het thema van duurzame ontwikkeling.

Wij zijn overtuigd dat het van vitaal belang is om hierover transparant te zijn naar onze klanten toe. Daartoe stellen we elk jaar een "proxy voting"-rapport op over ons beleid inzake stemrecht alsook over de belangrijkste posities die we hebben ingenomen tijdens algemene vergaderingen. Candriam publiceert eveneens jaarlijks een engagementsverslag waarin concrete voorbeelden van deze engagementen worden uiteengezet.

Integratie van de ESG-factoren

Candriam heeft begrepen dat ESG-factoren een impact hebben op de langetermijnresultaten van een onderneming, maar ook op zijn risicoprofiel. Daarom stimuleren wij een toenemende integratie van ESG-criteria in alle investeringsprocessen: zo bemoedigen wij samenwerkingsverbanden en synergieën tussen onze experts inzake traditionele beleggingen en onze SRI-experts.

Alle experts inzake traditionele beleggingen hebben bijvoorbeeld toegang tot een centrale gegevensbank waarin een gedetailleerde ESG-evaluatie van ondernemingen terug te vinden is evenals de bevindingen van ons interne SRI research-team. Bovendien hebben de traditionele analisten en beheerders geregeld uitwisselingen met de SRI-experts, wat leidt tot een holistische kijk op het business model en de praktijken van de bedrijven die we volgen.

Candriam, pionier op het vlak van SRI

Al bijna 20 jaar lang bekleedt SRI een centrale plaats in het beleggingsproces van Candriam. De afgelopen jaren hebben wij een van de grootste Europese teams op het vlak van SRI uitgebouwd.

Deze strategie werpt zijn vruchten af, want vandaag beheert ons bedrijf een waaier aan duurzame fondsen die meer dan 20% van de activa onder beheer vertegenwoordigen.

KLANTENTEVREDENHEID
OP EEN
CENTRALE PLAATS

Bekijk meer

GEDREVEN EN
VERANTWOORDELIJKE
MEDEWERKERS

Bekijk meer

VERANTWOORDELIJK
VOOR MILIEU EN
MAATSCHAPPIJ

Bekijk meer

Contacteer ons

We waarderen uw mening en verwelkomen uw vragen en opmerkingen…

Contact