22 JUL

2019

Onderzoekspapers , SRI , Onderwerpen

Hoe hernieuwbare en fossiele brandstoffen verweven zijn

De interactie in een portefeuille tussen de CO2-voetafdruk van een bedrijf en investeringen in hernieuwbare energie kan complex zijn. Veel ondernemingen met een grote ecologische voetafdruk zijn ook belangrijke spelers inzake hernieuwbare energie. Ze worden geconfronteerd met de druk van beleggers, regelgevers, overheden en/of klanten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. De oplossing: hun meest koolstofintensieve activa afstoten en/of investeren in de productie van hernieuwbare energie om voor tegenwicht te zorgen.

Energieproducenten die een hoge CO2-productie combineren met hernieuwbare energiebronnen zijn dan ook couranter dan marktspelers die enkel hernieuwbare energie opwekken. 

Enkele voorbeelden van deze ‘gemengde’ energieproducenten[1]

  • Huadian Fuxin Energy in China -- 35 % uit steenkool, 35 % uit wind, 22 % uit waterkracht
  • Idacorp in de VS – 3 steenkoolcentrales, 12 waterkrachtcentrales
  • Electric Power Development Co. in Japan – 38 % uit steenkool, 39 % hernieuwbare energie

De wijdverspreide combinatie van hernieuwbare activa en koolstofintensieve activa creëert een paradox voor beleggers. Door een grotere blootstelling van de portefeuille aan hernieuwbare energie zullen ze vrijwel zeker de blootstelling aan kolen verhogen en op hun beurt de koolstofintensiteit van de portefeuille verhogen.

Bij Candriam vinden we het efficiënter voor beleggers om hun portefeuille op een sectorneutrale manier te optimaliseren met betrekking tot een zekere koolstofintensiteit, in plaats van de meest CO2-intensieve sectoren zoals energie, materialen en nutsvoorzieningen uit te sluiten.

Bovendien blijkt uit onze analyse dat in hoge mate beleggen in hernieuwbare energiebronnen een blootstelling aan koolstofintensieve sectoren vereist. Dit komt door het voortbestaan van duale spelers, zoals spelers die elektriciteit produceren uit zowel fossiele als hernieuwbare energiebronnen.

Koolstofoptimalisatie en beleggingsresultaten

Om de impact in te schatten van een benadering om de koolstofintensiteit te beperken, hebben we de correlatie geanalyseerd tussen koolstofintensiteit (CI) en financieel rendement over een periode van negen jaar, van december 2009 tot december 2018, aan de hand van decielanalyse. We hebben het wereldwijde aandelenuniversum verdeeld in tien portefeuilles met hetzelfde gewicht aan het begin van elke maand, op basis van de CO2-intensiteitsfactor. We hebben hun prestaties vergeleken met die van het gelijk gewogen universum in de volgende maand. De portefeuille werd maandelijks opnieuw uitgebalanceerd.

De grafiek laat zien dat de portefeuilles die de aandelen bevatten met de laagste koolstofintensiteit (Low CI) over die negen jaar globaal genomen de neiging hadden om beter te presteren dan het universum, terwijl die met de hoogste koolstofintensiteit (High CI) de neiging hadden om ondermaats te presteren.

Note: These results above are based on simulated or hypothetical results that have certain inherent limitations. Unlike the results shown in an actual record, these results do not represent actual trading. Because these trades have not actually been executed, these results may have under-or over-compensated for the impact, if any, of certain market factors, such as lack of liquidity. Simulated or hypothetical trading programs in general are also subject to the fact that they are designed with the benefit of hindsight. No representation is being made that any account will or is likely to achieve results similar to these being shown.

Uit onze analyse blijkt dat de aandelenkoersen van de bedrijven die de meeste vooruitgang boekten op het gebied van koolstofreductie in die periode van negen jaar beter presteerden dan de bedrijven die achterop hinkten op het vlak van koolstofafbouw. Dit kan het gevolg zijn van voortdurende wijzigingen in de regelgeving, in combinatie met een groeiend bewustzijn van beleggers over de beleggingsrisico’s als gevolg van de klimaatverandering.

DOWNOLOAD DE RESEARCH PAPER


Deze Research Paper is enkel bestemd voor professionele beleggers.

[1]Bron: jaarverslag van het bedrijf, 2018 

SRI
Nieuws

Lees meer

Koolstof in portefeuilles
Uitsluiten of optimaliseren?


Lees het artikel

Het koolstofrisico
in institutionele portefeuilles verlagen


Download het document