Candriam: Belfius investment partner
Loading...

20 MEI

2019

Onderwerpen , Macro

Verenigd Koninkrijk: getalm weegt op de groei

In het eerste kwartaal van 2019 groeide de Britse economie met 2 % tegenover de eerste drie maanden van vorig jaar. De analyse van de groei brengt echter nog duidelijker een trend aan het licht die zich al verschillende maanden aftekende: de gezinsconsumptie en de productie-investeringen draaien op een laag toerental (grafiek 1). De voorraadopbouw van de bedrijven gaf de activiteit een grotere boost: de afgelopen vier kwartalen leverden de voorraden een even grote bijdrage als de consumptie. De beslissing van de bedrijven en de regering om vooruit te lopen op eventuele voorraadonderbrekingen – de datum van de Brexit was namelijk eerst vastgelegd op 29 maart – verklaart voor een groot stuk deze uitzonderlijke bijdrage (die weliswaar deels wordt gecompenseerd door een erg negatieve bijdrage van de import). De sterke resultaten van de Britse export komen dan weer grotendeels voort uit het feit dat een aantal Europese bedrijven op soortgelijke wijze hun voorraden opbouwen in het vooruitzicht van de Brexit (grafiek 2).

De komende maanden lijkt het er sterk op dat de groei verder zal verzwakken: de bijdrage van de voorraden zal negatief worden en de export zal vertragen. De onzekerheid over de afloop van de onderhandelingen met Europa zal eveneens op de bedrijfsinvesteringen blijven wegen. Uit het jongste onderzoek van de Bank of England[1]  blijkt dat een kwart van de ondervraagde bedrijven als gevolg van de twijfels rond de Brexit hun investeringsprogramma’s zullen afbouwen. Met een werkloosheid van 3,8 % en een loonstijging van ruim 3 % ziet het er echter naar uit dat de consumptie, althans op korte termijn, zal beletten dat de groei te sterk daalt…  


[1] Result of the 2019Q1  Decision Maker Panel survey (Bank of England)