14 MEI

2019

Absoluut rendement , Onderwerpen

In guidance we trust

Hoewel vele actieve beleggers behoedzaam en sceptisch waren over de huidige marktwaarderingen, bleven de indices in de meeste aandelenmarkten omhooggaan. De  exporteurs presteerden goed: de Zweedse OMX en de Duitse DAX stegen de voorbije maand met net iets meer dan 7 %. De overige hoofdmarkten eindigden 2 % tot 4 % hoger. De Argentijnse aandelen waren het negatieve buitenbeentje. De politieke comeback van mevrouw Kirchner bracht slechte herinneringen bij de beleggers naar boven, waardoor de Merval-index zakte met -11,64 %. Het politieke debat in de VS over de doeltreffendheid en de hoge kosten van de Amerikaanse gezondheidszorg betekende slecht nieuws voor de sector. De gezondheidszorg was de enige sector uit de S&P 500 die in het rood eindigde en in april -2,74 % opleverde. De pessimistische beleggers staan nog altijd perplex van de marktprestaties, omdat, voor het eerst sinds 2015, de Amerikaanse aandelen tijdens het eerste kwartaal van 2019 een negatieve winstgroei over de laatste twaalf maanden optekenden. Niettemin was het uiteindelijke cijfer beter dan de verwachte winstafname van -3,9 % j-o-j. De bedrijfsvooruitzichten, die nauwlettend in de gaten worden gehouden, behoren tot de belangrijkste informatiebronnen die de aandelenkoersen bepalen.

De vastrentende markten voor nieuwe staatsobligaties van geïndustrialiseerde landen waren vrij kalm in vergelijking met het eerste kwartaal. Eind maart 2019 was de rentespread tussen de Gilts met een looptijd van 1 maand en die over 4 jaar een negatieve -12 bp. Die spread is tegen het einde van april positief (15 bp) geworden en toont dat beleggers er steeds meer vertrouwen in hadden dat een beter alternatief voor een slordige harde brexit zou worden gevonden. Verder stegen de Argentijnse 3-jaarsrentes met 500 bp om dezelfde redenen als eerder vermeld.

De trend was in april in het algemeen negatief voor zachte grondstoffen en metalen voor industrie. Tarwe daalde met -8,57 %, aluminium moest -6,01 % prijsgeven en steenkool-futures leverden -5,88 % op. De olieprijs bewoog verder omhoog, waarbij Brentolie 6,45 % duurder werd in april en 35,32 % sinds begin dit jaar.

De index HFRX Global Hedge Fund EUR steeg de voorbije maand met 0,08%.

Long/short-aandelenstrategie

Globaal genomen, was april een goede maand voor long/short-aandelenstrategieën. De economische cijfers hebben de markten in positieve zin verrast en speelden in de kaart van beheerders met een grote risicoappetijt. De fondsen met een nettolongpositie overtroffen de marktneutrale en conservatieve strategieën gedurende de maand en sinds begin dit jaar. Wat de diverse sectoren betreft, hadden de L/S-aandelenbeheerders voor de gezondheidszorg het moeilijk in april, ondanks de vele beleggingskansen in de pijplijn. Een deel van het Amerikaanse politieke establishment wou de gezondheidszorg weer hervormen, aangezien de sector door velen als inefficiënt en duur wordt beschouwd.

We houden nog altijd van long/short-aandelenstrategieën omdat de versnippering tussen en binnen sectoren kansen op een grote alfa voor de strategie biedt. Bovendien biedt de strategie een brede waaier van hefbomen die, op lange of korte termijn, kunnen worden aangewend om te profiteren van herstructureringen binnen de sector en van de versnippering van de sectoren.

Global Macro

De aandelenmarkten kregen een boost van de milde toon van de Fed, waarna ze aan het einde van de maand terugvielen. De ECB wijzigde haar vooruitzichten en kondigde een nieuw LTRO-programma (een nieuwe herfinancieringsoperatie) aan dat de banken moet stimuleren om geld in de economie te pompen. De VS boekten hun grootste maandelijkse overheidstekort ooit, dat in hoofdzaak aan Trumps belastingverlaging te wijten was. De recente bewegingen van risicovolle activa werden verzacht door de positieve economische indicatoren uit China en de VS. De discretionaire macro-strategieën voor de groeilanden bleven achter door hun longposities in Argentinië. De global-macro-strategieën halen voordeel uit de tegenstrijdige marktkrachten. 

Kwantitatieve strategieën

Gemiddeld genomen, presteerden de kwantitatieve strategieën vorige maand heel goed. De discretionaire modellen leverden positieve rendementen op. Ze profiteerden van de trends in de meeste activaklassen buiten de obligaties, die uit de gratie vielen door de groeiende risicoappetijt. De voorbije maand leverden de strategieën in de statistische arbitrage van aandelen gemiddeld ook een positieve bijdrage op, ook al zijn de winsten meer bescheiden omdat de bijdragen van de specifieke landen en sectoren sterker versnipperd zijn. 

Fixed Income Arbitrage

De rendementen van de beheerders waren positief in april. De strategie profiteerde van een veel betere kansenset in de VS en van kansen in Europa (bv. Frankrijk). We moeten benadrukken dat de financiering van en de toegang tot repo's een van de pijlers van de strategie is en dat de toegang tot de balansen van de banken uitdagender is geworden. Sinds begin dit jaar hebben alle beheerders uit dit segment goede voor risico gewogen rendementen opgeleverd, terwijl ze positief blootstonden aan de volatiliteit. 

Groeilanden

Hoewel de soepele verklaringen van de centrale banken lijken te bevestigen dat de stemming in de groeilanden weer positief wordt, liepen de prestaties in april sterk uiteen door lokale ontwikkelingen. De bijkomende financiële stimulus van de Chinese overheid compenseert blijkbaar de onzekerheid over de tarieven, waardoor de beheerders hun beleggingsposities hebben uitgebouwd. De Latijns-Amerikaanse aandelenmarkten en in het bijzonder Argentinië blijven evenwel achter bij de overige groeilanden. De longposities in Argentijnse obligaties leverden een negatieve bijdrage op omdat de spreads beduidend waren verruimd.  

Risicoarbitrage - Event-driven

De risicoarbitragestrategieën deden het de voorbije maand goed. Ze profiteerden van de positieve bijdragen van event-driven-strategieën en die in de arbitrage in fusies. De deal rond Anadarko genereerde grote winsten voor de beheerders, nadat Occidental Petroleum Chevrons bod had overtroffen. Het nieuwe bod hield een premie in van zo’n 20 procent tegenover de eerder aangekondigde deal.

Met bijna 2.300 deals die goed waren voor meer dan $ 400 mld., ging het aantal fusies en overnames opnieuw in stijgende lijn en klom het naar het historische maandelijkse F&O-volume over 12 maanden van ongeveer $ 410 mld. Hoewel het aantal deals in februari even was verzwakt, worden we aangemoedigd door het gezonde niveau van maart, met enkele grootschalige deals van $ 10 mld. die zowel in de VS (zoals Worldplay/FIS en WellCare/Centene) als in Europa (Inmarsat plc / private equity en RPC Group / Berry) zijn aangekondigd.

De beheerders zijn gemiddeld genomen optimistisch over de vooruitzichten voor risicoarbitrage dankzij het rooskleurige ondernemingsklimaat met gunstige financieringsvoorwaarden en de bereidheid van directieteams om nieuwe bronnen van bedrijfsgroei aan te boren.

Distressed

We geloven nog altijd dat we ons in de latere fasen van de kredietcyclus bevinden. De risicoappetijt tijdens het eerste kwartaal van 2019 draaide de meeste spreadstijgingen van het vierde kwartaal van 2018 terug. Distressed en stressed strategieën hebben nu de neiging om hun portefeuilles te overwegen met beleggingskansen rond harde katalysatoren die de negatieve impact van bèta verkleinen. De beheerders vergroten nu de hoeveelheid cash als bluspoeder zodat ze de portefeuille opnieuw kunnen vullen met de nieuwe uitgiften die op de markt voor noodlijdende kredieten terechtkomen. We volgen de beheerders van noodlijdend krediet op de voet op, omwille van de potentieel hoge verwachte rendementen, maar blijven in het algemeen aan de zijlijn staan. 

Long/short-kredietstrategieën & hoogrentend krediet 

Ondanks de iets hogere volatiliteit blijven de spreads, geholpen door de jacht op rendement, in dezelfde richting evolueren. We zijn dus nog altijd overwogen, want er schuilt weinig soelaas in kort gaan op de kredietmarkt, waar de vraag groot is en de negatieve kosten van de carry vrij duur zijn.

Beleggingstrategiën van de maand

Lees meer

Absolute
Return
News

Read all articles