Candriam: Belfius investment partner
Loading...

14 NOV

2019

Absoluut rendement , Onderwerpen

Een versnelling hoger voor het laatste kwartaal

In oktober is de stemming onder de beleggers verbeterd door twee gebeurtenissen: het Verenigd Koninkrijk sloot een deal met de EU (en verminderde zo het risico op een brexit zonder akkoord) en de regering van Donald Trump leek dicht bij de ondertekening van een handelsakkoord met China. Ook al is dat laatste akkoord wellicht niet zo omvangrijk, toch is het een stap in de goede richting. Hoewel de macro-economische indicatoren nog altijd zwak zijn, verbeteren de indicatoren voor de toekomst.

Het was een sterke maand voor de aandelenmarkten in het algemeen. De indices met een hogere bèta en de markten die positief correleren met de wereldhandel, presteerden goed. De Nasdaq Biotech- en de Zweedse OMX Stockholm 30-index behoorden tot de beste indices en leverden respectievelijk +7,73 % en +5,22 % op. Bij de sectoren presteerden gezondheidszorg, informatietechnologie, discretionaire consumptiegoederen en de industrie beter dan defensieve waarden.

De rentes op de langlopende staatsobligaties van de geïndustrialiseerde landen stegen een beetje in de loop van de maand. De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot de maand af op 1,80 %, een stijging tegenover de 1,68 % van de vorige maand. Bij de bedrijfsobligaties overtroffen de meer riskante uitgiften het investmentgrade krediet.

De grondstoffen kenden globaal een sterke maand. Futures op palmolie klommen iets meer dan 17 % tijdens de periode en stegen tot hun hoogste punt in 2 jaar tijd. De palmolievoorraden die door de Malaysian Palm Oil Board werden gepubliceerd, leken onder de marktverwachtingen te liggen.

De index HFRX Global Hedge Fund EUR daalde de voorbije maand met -0,19%.

 

Long/short-aandelenstrategie

Volgens de cijfers van Morgan Stanley Prime Brokerage was oktober een degelijke maand voor de long/short-aandelenstrategieën. Gemiddeld leverde hun referentiegroep van wereldwijde long/short-strategieën +1,38 % op. De Europese en Aziatische long/short-fondsen overtroffen de op de VS gefocuste strategieën en deden hun voordeel bij de betere stemming onder de beleggers. Gemeten vanaf het begin van dit jaar lagen de Amerikaanse long/short-aandelenstrategieën niettemin duidelijk voor op hun Europese en Aziatische collega’s. Uit hetzelfde rapport bleek dat 2019 op weg is om een van de beste jaren te worden wat betreft de productie van alfa. In oktober zette de afwikkeling van ‘dynamiek’ door. De huidige negatieve correlatie tussen ‘dynamiek’- en ‘waarde’-factoren gaf de beheerders met een voorkeur voor ‘waarde’ een duwtje in de rug. Sinds begin dit jaar blijft de long/short-aandelenstrategie het goed doen. De huidige omgeving is niet gemakkelijk door de economische onzekerheid en de snel veranderende stemming op de markt. Toch scheppen sterke marktverstoringen altijd kansen voor zowel long- als shortbeleggingen. Deze strategie reikt ook een ruime waaier van hefbomen aan waarmee we, zowel op lange als op korte termijn, kunnen profiteren van de herstructureringen en de versnippering van de sectoren.

Global Macro

Het was een moeilijke maand voor systematische global-macro-strategieën die door de ommekeer van de dynamiek werden getroffen. Doorgaans verloren de beheerders geld aan hun longpositie in obligaties, hun longpositie in de Amerikaanse dollar en hun shortpositie in energiegerelateerde beleggingen. De resultaten van de discretionaire beheerders liepen sterker uiteen. De longposities in Argentijnse activa waren positief. Op korte termijn helpt de grotere flexibiliteit van die beheerders hen ook om hun positionering te corrigeren. Nu de rentes in de geïndustrialiseerde landen richting nulpunt evolueren, beginnen de hoogrentende activa uit de groeilanden opnieuw enigszins gewild te worden. In dat klimaat verkiezen we eerder de discretionaire opportunistische beheerders die vanaf de zijlijn wachten op verstoorde activaprijzen. Die beheerders kunnen hun analytische vaardigheden en ervaring benutten om winsten te genereren vanuit een paar grote kansen op de wereldmarkt.

Kwantitatieve strategieën

De systematische trendvolgende strategieën kregen opnieuw klappen in oktober. Ze verloren namelijk geld aan munten en hun longposities in obligaties. De prestaties van korter lopende strategieën in statistische arbitrage liepen daarentegen sterker uiteen. Sommige strategieën profiteerden van de groeiende volatiliteit om robuuste resultaten te boeken, terwijl ze sinds begin dit jaar in het rood bleven staan. De omgeving bleef uitdagend voor strategieën in statistische arbitrage door de afwikkeling van de factor ‘dynamiek’. Maar ondanks de ommekeer van die factor blijft de correlatie tussen dynamiek, weinig volatiliteit en kwaliteit tegenover waarde extreem sterk. Men kan nieuwe periodes van ommekeer verwachten.

Fixed Income Arbitrage

Vorige maand schreven we dat het nieuwe LTRO-programma en de milde toon van de Fed de huidige verruiming van de swap-spreads wellicht in stand zouden houden. De centrale banken hebben hun milde taal echter duidelijk ‘on hold’ gezet, waardoor zowel de Amerikaanse als de Europese rentemarkten sterk van richting veranderden. De positieve convexiteit van de strategie verdient daarbij de nodige aandacht. Die reageerde immers heel goed op de plotse koersverandering, waarbij mooie winsten werden gemaakt op de basishandel in de VS en de Japanse relatievewaardesector.

Groeilanden

De groeilanden herstelden van hun eerdere verliezen en genoten van een verbeterende stemming onder de beleggers wat betreft hun relatieve waarde. De ruimere context vertoont nog altijd een grote onzekerheid, maar gezien de slabakkende groei blijven de activa uit de groeilanden interessante kansen voor beleggers die dorsten naar rendement. Verder hebben de dalende Amerikaanse rentes het probleem van de dollarschulden in de groeilandeconomieën naar de toekomst verschoven. Zoals verwacht, heeft Alberto Fernandez in oktober de Argentijnse verkiezingen gewonnen. Die verkiezing zal nauwgezet worden opgevolgd als een voorlopende indicator voor het land en voor de aantrekkelijkheid van beleggingen in de groeilanden. Het is geen gemakkelijke omgeving geweest voor de groeilandstrategieën. Niettemin scheppen grote marktverstoringen kansen voor doorwinterde opportunistische beheerders.

Risicoarbitrage - Event-driven

2019 was een gemiddeld jaar voor de event-driven strategieën, vooral in vergelijking met de meer directionele strategieën. De resultaten van de zuivere arbitragestrategieën voor fusies waren eerder bescheiden. De economische en politieke onzekerheid had een negatieve impact op het volume van de aangekondigde fusies en overnames. Toch heeft 2019 een constant niveau van grote deals (meer dan $ 20 miljard) gehad, waardoor het nog altijd een solide jaar qua deals lijkt te worden. We zijn optimistisch over de mogelijkheden voor risicoarbitrage dankzij het rooskleurige ondernemingsklimaat met gunstige financieringsvoorwaarden en de bereidheid van directieteams om nieuwe bronnen van bedrijfsgroei aan te boren. De spreads voor omvangrijke transacties liggen op dit ogenblik ook op een interessant niveau door de toegenomen complexiteit van het goedkeuringsproces, vooral in de VS. Merk ook op dat het toegenomen aandeelhouderactivisme dat aangekondigde deals uitdaagt, de spreads eveneens breder houdt. Ten slotte hebben sommige beheerders erop gewezen dat in landen zoals Japan bepaalde initiatieven inzake behoorlijk bestuur ervoor hebben gezorgd dat aandeelhouders in verschillende bedrijven hun posities de voorbije maanden sterk hebben afgewikkeld.

Distressed

De risicoappetijt tijdens 2019 draaide de meeste spreadstijgingen van het vierde kwartaal van 2018 terug. Distressed en stressed strategieën hebben nu de neiging om hun portefeuilles te overwegen met beleggingskansen rond harde katalysatoren, die de negatieve impact van bèta verkleinen. De beheerders vergroten nu de hoeveelheid cash, zodat ze voldoende bluspoeder overhouden, en wachten om de portefeuille opnieuw te vullen met nieuwe uitgiften die op de markt voor noodlijdende kredieten terechtkomen. We volgen de beheerders van noodlijdend krediet op de voet op, omwille van de potentieel hoge verwachte rendementen, maar blijven in het algemeen aan de zijlijn staan.

Long/short-kredietstrategieën & hoogrentend krediet

Ondanks de iets hogere volatiliteit blijven de spreads, geholpen door de jacht op rendement, in dezelfde richting evolueren. We zijn dus nog altijd onderwogen, want er schuilt weinig tot geen soelaas in short gaan op de kredietmarkt, waar de vraag groot is en de negatieve kosten van de carry vrij duur zijn.