Candriam: Belfius investment partner
Loading...

16 MEI

2019

Aandelen , Onderwerpen

Solide cijferseizoen

 

Europese aandelen: cyclische sectoren op de eerste rij

De Europese aandelen leverden nogmaals positieve rendementen op. In tegenstelling tot vorige maand werd de stijging getrokken door de cyclische sectoren en door de aandelen die in 2018 zware klappen hadden gekregen. Zo presteerden gedumpte cyclische waarden en banken uit de eurozone het beste in Europa. De markten werden beïnvloed door: 1) de ECB, die soepel bleef; 2) de verbetering van de wereldwijde economische cijfers; 3) en het cijferseizoen dat positief verraste. 

We handhaafden onze overwogen posities in financiële instellingen, maar hebben onze positie in informatietechnologie afgebouwd tot ‘neutraal’ door winst te nemen. We zien in Europa namelijk nog maar weinig opwaarts potentieel door het onzekere handelsbeleid.


 


Amerikaanse aandelen: bevorderlijke economie

De wereldwijde aandelen bleven het in april goed doen, met zowel in de VS als in Europa positieve winstverrassingen.

De zorgen over de wereldwijde groei verdwenen naar de achtergrond, omdat de aandacht van de beleggers naar de soepele toelichting van de Federal Reserve ging. De Fed speelde nog meer in op de al heel soepele verwachtingen. De meeste bestuurders in het FOMC verwachtten deze keer nul verhogingen voor dit jaar (t.o.v. een projectiemediaan van twee verhogingen in december) en de toelichting bij de balans was nog soepeler dan verwacht.

De cijfers waren gezonder dan de gemiddelde verwachtingen: alle sectoren (behalve de grondstoffen) boekten een positieve groei. De resultaten van de grondstoffensectoren – energie en materialen – zijn tijdens het eerste kwartaal met een dubbel cijfer gedaald. Globaal houdt de omzetgroei goed stand en overtreft meer dan de helft van de bedrijven de schattingen. In het algemeen bleven de economische cijfers uit de VS solide in april, wat erop wijst dat de economie een bovengemiddelde groei blijft optekenen.

De gezondheidszorg en, in nog grotere mate, de biotechnologiesector ondergingen de voorbije maand een correctie, waardoor hun prestaties afweken van het algemene aandelenklimaat. Dergelijke extreme verschillen zijn uiteraard niet toe te schrijven aan bepaalde bedrijven, maar aan een hogerliggende oorzaak. Ook deze keer was dat de politiek. De massale verkoop begon heel algemeen en trof alle subsectoren van de gezondheidszorg, maar aan het einde van de maand begonnen enkele namen, vooral in medische technologie, enigszins te herstellen terwijl farma- en biotechbedrijven op de lagere niveaus bleven. Het medische en regelgevende nieuws was schaars in afwachting van de traditioneel drukkere conferentiekalender aan het begin van de zomer, waardoor de impact van de politieke uitlatingen nog erger werd.

We zijn nog altijd constructief ten aanzien van Amerikaanse aandelen, want de economie is gunstig met een goede productiviteit en consumptie terwijl de inflatie bescheiden blijft. We behielden onze positie in de gezondheidszorg, want het huidige cijferseizoen blijft nogmaals achter (en we geloven niet dat de voorgestelde “Medicare for all”-oplossing in haar huidige vorm door het Congres zal geraken), terwijl we onze IT-blootstelling tactisch hebben teruggeschroefd tot ‘neutraal’ omdat de handelsonderhandelingen tussen de VS en China stroef verlopen.

 

Aandelen uit groeilanden: goede resultaten maar zwakker dan wereldwijde aandelen

De aandelen uit de groeilanden boekten in april een positief rendement, ook al bleven ze achter bij de aandelen uit de industrielanden.

EEMEA presteerde beter dan de bredere markt, met de hulp van Zuid-Afrika (een van de sterkste markten na Egypte) dat profiteerde van positieve verwachtingen over de verkiezingen en een sterkere ZAR. Turkije en de Turkse lira gingen dan weer achteruit als gevolg van de lokale verkiezingen.

In Azië hielp het herstel van de technologiesector – onder impuls van de grote technologiebedrijven – Taiwan vooruit, terwijl de politieke onzekerheid Indonesië en Thailand deed wachten op de verkiezingsresultaten.

De Chinese aandelen klommen verder door de opleving van de activiteit als gevolg van de eerdere beleidsversoepeling en dankzij het optimisme over productieve handelsonderhandelingen tussen de VS en China. In de tweede helft van de maand haalden de zorgen over een vertraging van de Chinese stimuli evenwel de prestaties naar beneden.

Mexico (een van de sterkste markten in Latijns-Amerika) zette de voorbije maand een positief resultaat neer, omdat het politieke rumoer was gaan liggen en de beleggers optimistischer gestemd waren. Tijdens de top tussen Rusland en Noord-Korea in april hebben de leiders van beide landen een akkoord over nucleaire ontwapening besproken.

Bij de munten zetten de Mexicaanse en Filipijnse peso, en de Russische roebel de afgelopen maand de beste prestaties neer. De olieprijs zette zijn klim verder nadat Trump de sanctievrijstelling voor de Iraanse olie-import had ingetrokken. Wat de sectoren betreft, presteerden discretionaire consumptiegoederen het sterkst in de groeilanden, terwijl nutsbedrijven en materialen achterbleven.

We hebben wat winst genomen op onze blootstelling aan materialen en hebben ze verminderd tot ‘neutraal’, omdat de markten volatieler zijn geworden. We handhaafden onze ‘overwogen’ positie in China omwille van de soepele Fed en de overheidsstimulus. Tegelijk volgen we de handelsgesprekken op voor onze volgende zet. Naast de handelsgesprekken zijn de bedrijfsresultaten, de Fed, de USD en de lokale politiek (met meerdere verkiezingen aan de gang en in de pijplijn) enkele drijfkrachten die we de komende weken in de gaten zullen houden.