Europese aandelen: de beste maandelijkse prestaties ooit

Eq1_NL.JPGNovember was opnieuw een geweldige maand voor de wereldwijde aandelenmarkten, die nieuwe recordniveaus bereikten. Hierdoor werd november de beste maand van het jaar. Beleggers geraakten steeds meer overtuigd van de troeven van de activa die profiteren van de 'heropening', gelet op de uitstekende nieuwsberichten over het Covid-19 vaccin. Ook het feit dat de verkozen president Biden er alles aan zal doen om de Amerikaanse economie te ondersteunen, en China minder voor het hoofd zal stoten, droeg ook duidelijk bij tot het optimisme bij beleggers. De centrale banken hebben hun discours niet aangepast (uiteindelijk zit de wereldeconomie in vrij slechte papieren). Ze blijven hun versoepelend monetair beleid daarom ook toepassen.

Europese aandelen zetten de beste maandelijkse prestaties ooit neer. Spanje en Italië presteerden superieur in een maand die uitgesproken procyclisch was. Het nieuws over het vaccin geeft aan dat er in Europa (en elders) licht schijnt aan het einde van de tunnel. De onzekerheid over de duur van de Covid-19 crisis begint weg te ebben, wat op zijn beurt dan weer goed is voor de vooruitzichten van risicovolle activa en op zijn beurt dan weer voor Europese aandelen. Dat neemt niet weg dat de economie een zware winter voor de boeg heeft. Bij de aandelen presteren deze maand de verliezers van het afgelopen jaar het beste. Dat is logisch nu een normalisering van de situatie voor de deur staat. Naarmate het economisch herstel vordert, zullen de winstverwachtingen aandelen blijvend ondersteunen.

In november vielen de PMI's van de dienstensector verder terug, in lijn met de lockdownmaatregelen. De beperkingen om het virus in te dijken hebben opnieuw geleid tot een bredere kloof tussen de maakindustrie en de dienstensector van de economie, waarvan het herstel immers zeker niet synchroon verloopt. Zo viel de PMI van de maakindustrie in november met 1 punt terug tot 53,8. De component van de dienstensector viel echter met 4,9 punten terug tot 41,3. Dat wijst op een krimp.

Dankzij het vooruitzicht op een vaccin ziet het ernaar uit dat de economie tegen eind 2021 weer op het niveau van voor de crisis zal draaien. Na een nieuw dipje in Q4 2020 zou het herstel begin 2021 tractie moeten beginnen krijgen: In 2021 kan het bbp met meer dan 7% groeien. De nationale regeringen hebben niet allemaal evenveel maatregelen genomen. Terwijl de Duitse overheid in 2021 netto dubbel zoveel wil lenen, blijven Frankrijk, Italië en in grotere mate Spanje achter. Het Next Generation EU programma werd nog niet geratificeerd.

De ECB heeft aangegeven dat ze een tandje zal bijsteken. Zij zal vooral de omvang van haar Pandemic Emergency Purchase Programma verhogen wanneer zij in december samenkomt. Deze crisis zal wat sporen nalaten. De arbeidsmarkten zullen immers lange tijd onder druk staan, waarbij vooral laaggeschoolde werknemers de tol zullen betalen.  Gelet op het hoge aantal werknemers dat de arbeidsmarkt heeft verlaten, moeten er 3,9 miljoen banen worden gecreëerd om tegen eind 2021 opnieuw op een werkloosheidsgraad van 7,4% te geraken. Bovendien zal de overheidsschuld lange tijd blijven oplopen, en zal de kloof tussen de verschillende lidstaten waarschijnlijk steeds breder worden.

Qua sectoren presteerden energie, financiële waarden en informatietechnologie superieur. Het vaccinnieuws en de overwinning van Biden speelden immers in de kaarten van valueaandelen, wat aansluit bij de economische normalisering die aan de gang is. Informatietechnologie heeft ook superieur gepresteerd, want de fundamentals blijven stevig dankzij langdurige groeifactoren. Consumentengoederen daarentegen presteerden zwak, gelet op het herstel na de pandemie dankzij het vaccin.

Qua thema's behoorden value en smallcaps tot de beste presteerders, terwijl minimale volatiliteit zwak presteerde omdat de Europese markten fors stegen. Zoals u hieronder kunt zien, leverde value in november een enorm meerrendement op. Dit meerrendement van de valuestijl zorgde ervoor dat de Europese markt het beter deed dan de Amerikaanse.

Sinds het jongste comité heeft onze sterk overwogen positie in financiële waarden (+2 banken, +1 verzekeringen) zijn vruchten afgeworpen. Het vaccinnieuws en de Amerikaanse verkiezingen zijn immers sterk positieve factoren voor deze sector. Ook onze sterk onderwogen positie in nutsbedrijven heeft resultaat opgeleverd.

We verwachten dat de rotatie nog wel even kan doorgaan, hoewel we op korte termijn wat winstnemingen verwachten na deze sterke outperformance. Op korte termijn zullen beleggers moeten omgaan met zwakke cijfers omwille van de lockdown. Ook de verdeling van de vaccins roept nog enkele vragen op. Elke crisis kent echter een keerpunt dat het begin van het einde van die crisis inluidt. We denken dat het nieuws over het vaccin de eerste stap is richting een economische normalisering. Bovendien hebben consumenten gedurig gespaard. Dat geld kunnen ze spenderen in een wereld die minder zwaar door Covid wordt getroffen. Daarom zullen we ons normaal gezien spoedig in een opwaartse PMI-cyclus bevinden die tot een heel eind in 2021 zal duren. Die situatie zou de rotatie die aan de gang is moeten blijven ondersteunen. 

Daarom hebben we onze score voor de Verzekeringen behouden op +1. De sector is nu immers aantrekkelijk, zeker omdat de langetermijnrentes in de lift zitten. We blijven sterk overwogen in kwalitatieve Retailbanken omdat deze nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd zijn ondanks de recente outperformance. De aanhoudende normalisering van de economie zou de sector moeten blijven ondersteunen. Bovendien zouden de Amerikaanse en Europese rentevoeten moeten stijgen. We blijven sterk onderwogen positie in nutsbedrijven. Dit is een erg dure defensieve sector met een zeer hoge schuldgraad. Bovendien is deze sector erg gevoelig voor druk op de langetermijnrentes, die momenteel aan de gang is. We behouden onze neutrale score voor huishoudelijke en verzorgingsproducten, omdat deze sector erg gevoelig is voor de rentevoeten. Volgens ons blijft deze sector op lange termijn echter een winnaar. We behouden onze negatieve scoren (-1) voor communicatiediensten omwille van uitdagende fundamentals (negatieve groei en afkalvende marges).

Eq2_NL.JPG

 

Amerikaanse aandelen: sterk economisch momentum 

De Amerikaanse aandelenmarkten bereikten nieuwe historische records. Dankzij de aankondiging van drie werkzame Covid-19 vaccins ontstond er een risk-on sfeer op de markten. Dat gaf de rally na de Amerikaanse verkiezingen nog een extra boost. De ongerustheid over de economische vooruitzichten op korte termijn verdween naar de achtergrond.

Het economisch momentum bleef sterk tot in november. De economische indicatoren duiden op een aanhoudend herstel. De voorlopige PMI-enquêtes (index van de aankoopdirecteuren) toonden aan dat zowel de maakindustrie als de dienstensector aan de beterhand is. Beide indices stegen immers meer dan verwacht. Ook de cijfers over de arbeidsmarkt in november bleven verbeteren. Zo viel de werkloosheidsgraad met 1 procentpunt terug tot 6,9%.

Het aantal besmettingen in de VS loopt echter uit de hand. Het aantal nieuwe gevallen blijft toenemen en de overlijdens eveneens. Door de nieuwe Covid-19 besmettingsgolf gingen de lokale overheden lockdownmaatregelen nemen die de economische activiteit in december en januari zullen aantasten.

Qua sectoren (op 07/12) presteerden energie en duurzame verbruiksgoederen superieur. Het vaccinnieuws en de overwinning van Biden speelden immers in de kaarten van value- en cyclische aandelen, wat aansluit bij de economische normalisering die aan de gang is. Nutsbedrijven presteerden zwak omdat deze sector erg gevoelig is voor druk op de langetermijnrentes, die we momenteel zien.

Qua stijlen presteerden smallcaps superieur. Minimale volatiliteit presteerde dan weer zwak, gelet op de sterke rally van value- en cyclische aandelen.

Sinds het jongste comité heeft onze sterk overwogen positie in financiële waarden zijn vruchten afgeworpen. Het vaccinnieuws en de Amerikaanse verkiezingen zijn immers sterk positieve factoren voor deze sector.

We verwachten dat de rotatie nog wel even kan doorgaan, hoewel we op korte termijn wat winstnemingen verwachten na deze sterke outperformance. Op korte termijn zullen beleggers moeten omgaan met zwakke cijfers omwille van de lockdown. Ook de verdeling van de vaccins roept nog enkele vragen op.  Elke crisis kent echter een keerpunt dat het begin van het einde van die crisis inluidt. We denken dat het nieuws over het vaccin de eerste stap is richting een economische normalisering. Bovendien hebben consumenten gedurig gespaard. Dat geld kunnen ze spenderen in een wereld die minder zwaar door Covid wordt getroffen. Daarom zullen we ons normaal gezien spoedig in een opwaartse PMI-cyclus bevinden die tot een heel eind in 2021 zal duren. Die situatie zou de rotatie die aan de gang is moeten blijven ondersteunen. 

Daarom hebben we onze score voor consumentengoederen verlaagd, gelet op het herstel na de pandemie dankzij het vaccin. Deze sector is te defensief. 

We blijven overwogen in banken, omdat de economie dankzij het nieuwe vaccin zou moeten normaliseren. Bovendien is de rente op de Amerikaanse 10-jarige overheidsobligatie nu een zegen voor de sector.

We behouden onze neutrale score voor Media/Entertainment omdat Biden de belastingen voor deze bedrijven zou kunnen verhogen. Deze sector zou tevens kunnen lijden onder de normalisering van de economie omdat beleggers hun portefeuilles investeren in “Back to Work” aandelen in plaats van “Stay at home” aandelen.

We blijven overwogen in Technologie ondanks de recente neerwaartse beweging, omdat de fundamentals sterk blijven dankzij langjarige groeifactoren.

We behouden onze neutrale score voor Duurzame verbruiksgoederen. Het opwaartse potentieel van specifieke namen is nu beperkt geworden. Bovendien is dit een erg heterogene sector, met dominante bedrijven zoals Amazon en talrijke verliezers. Anderzijds kan het vaccin het tij keren en gunstig uitdraaien voor aandelen die profiteren van een heropening van de economie. Beleggen in deze sector vereist een goede aandelenselectie.

We behouden onze neutrale score voor Industrials, omdat deze sector beperkt opwaarts potentieel heeft, gelet op de recente outperformance en de relatief hoge waardering tegen het huidige niveau. 

Tot slot behouden we onze positieve blootstelling aan Gezondheidszorg, gelet op de redelijke waarderingen (zeker in historisch perspectief). De sector is ook veerkrachtig in de huidige Covid-19 recessie. Het is nu zo goed als zeker dat de Senaat in handen blijft van de Republikeinen terwijl het presidentschap Joe Biden toekomt. Deze uitkomst was ons basisscenario, en is op zich een gunstige situatie voor de gezondheidszorgsector. Joe Biden wil hervormingen doorvoeren rond de gezondheidszorg, maar is een politicus met gematigde standpunten die de voorkeur geeft aan overleg, terwijl een verdeeld Congres het vrijwel onmogelijk maakt om drastische veranderingen door te voeren.

Eq3_NL.JPG

 

Groeilanden: keerpunt

Na een consolidatieperiode in september en oktober, onder impuls van begrotings- en monetaire stimulus en verbeterende economische cijfers, begon het allemaal goed voor de wereldwijde en groeimarkten. Toen werd het sentiment echter voorzichtig, omdat een tweede Covid-19 golf Europa en de VS (zelfs president Trump) trof, waardoor er noodgedwongen nieuwe lockdowns moesten worden ingevoerd.

De prijzen van metalen en aandelen actief in schone energie hielden goed stand (door vele investeringsinitiatieven die over de hele wereld worden verwacht). De olieprijzen vielen fors terug door een lagere verwachte vraag door Covid-19 en het toegenomen aanbod, zeker vanuit Libië.  In een dergelijk klimaat liepen de prestaties op de markten sterk uiteen. Zo presteerden de ontwikkelde markten (-3% in USD) veel zwakker dan de groeilanden (+2%), meer bepaald Azië zonder Japan (+2,8%).

Sinds het jaarbegin presteren de groeimarkten nu beter dan de ontwikkelde markten. Azië presteerde sterk. China ging fors hoger dankzij sterke economische cijfers, amper coronagevallen, de verwachte enorme IPO van ANT Finance en het komende vijfjarenplan. 

Zuid-Korea, Taiwan en India bleven licht positief. Bepaalde ASEAN-markten (met name Indonesië en de Filipijnen) maakten eindelijk een inhaalbeweging, hoewel Thailand, dat lijdt onder politieke spanningen, achterbleef.

EMEA en Latijns-Amerika weerhielden de activaklasse van de groeilanden ervan om nog beter te presteren, want beide regio's sloten af met verlies. Markten zoals Rusland, Polen en zeker Turkije kregen zware klappen.

De meeste sectoren eindigden met winst, met uitzondering van bijvoorbeeld energie, dat zwaar terugviel door de correctie van de olieprijzen en de verwachte vraagdaling op korte en lange termijn.

De verkiezing van Joe Biden, die de internationale samenwerking zou moeten verbeteren, zou op zijn beurt een positieve impact moeten hebben op de groeilanden.

Daarom hebben we onze score voor de banken opgetrokken naar 'neutraal' omdat zij een uitstekende risico/opbrengstverhouding hebben. Bovendien zou de economie dankzij het nieuwe vaccin moeten kunnen normaliseren, en zouden de Amerikaanse en Europese rentevoeten moeten stijgen.

Binnen de duurzame consumptiegoederen is er weliswaar een upgrade mogelijk voor de autosector, gelet op het vaccinnieuws en de aanhoudende stijging van value, maar er is aarzeling na de recente sterke prestaties.

We verhoogden onze score voor Latijns-Amerika van neutraal naar +1. Dit is immers typisch een regio met enorm miskende valuebedrijven en cyclische segmenten (financiële waarden, energie, grondstoffen). De aanhoudende rally van value zou in het voordeel van deze regio moeten spelen.

We behouden onze score voor de transportsector omdat de waarderingen aantrekkelijk zijn. De aandelen, die zwaar afgestraft werden, hebben de neiging om te herstellen dankzij de heropening/het vaccin. Aangezien de risico/opbrengstverhouding gunstig is, is er weer potentieel voor een rally. We behouden een evenwichtige portefeuille en nemen wat winst op sterk presterende kwalitatieve groeibedrijven en -sectoren. We verhogen geleidelijk de posities in aandelen die profiteren van de heropening, gelet op de extreme waarderingen en het recente vaccinnieuws.

Qua stijlen hebben we een evenwicht tussen groei en value en verlagen we de focus op momentum als financieringsbron, ondanks onze positieve kijk op langere termijn.

Eq4_NL.JPG
Eq5_NL.JPG