Candriam: Belfius investment partner
Loading...

16 SEP

2020

Aandelen

Internationale markten bereikten nieuwe hoogtepunten en maakten coronacorrectie helemaal goed

 

Europese aandelen profiteerden van Europees herstelfonds maar bleven achter bij gebrek aan steun van grote techbedrijven

De Europese aandelen profiteerden verder van het Europese herstelfonds van € 750 miljard en maakten de correctie goed die covid-19 eind februari 2020 in gang had gezet. Niettemin bleef de Europese markt achter bij de Amerikaanse omdat ze geen grote technologiebedrijven heeft en in verhouding meer waardeaandelen telt. Dat hogere percentage waardeaandelen kan de komende maanden de belangrijkste drijfkracht in Europa worden, als de economie normaliseert dankzij een vaccin. De voorbije dagen hebben we al tekenen van een stijlrotatie richting waarde gezien.

Het dagelijkse aantal nieuwe covid-19-gevallen steeg in Europa, vooral in Spanje en Frankrijk. Tot nu toe stelde de betere test- en opsporingscapaciteit de Europese beleidsmakers in staat om die tweede golf met gerichte maatregelen aan te pakken, zoals een mondmaskerplicht buitenshuis, de sluiting van cafés, nachtclubs en pretparken, in plaats van landelijke lockdowns. Hoewel de toenemende bezorgdheid over een tweede golf in de regio op de markten woog, dient te worden opgemerkt dat het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames is gedaald – zelfs in de zwaarst getroffen landen.

De impact van de coronacrisis op de winsten zal snel worden uitgewist, zoals blijkt uit de WPA-groei over drie jaar (20-22e). De enige sector die lange tijd de negatieve gevolgen zal ondervinden, is de energiesector.

Wat de economische statistieken betreft, wezen de recente PMI’s in de eurozone op een tragere groei van de dienstensector (50,1) door de stijging van het aantal besmettingen in de regio. De output van de industrie bleef echter sterk – zij het onder de niveaus van voor de pandemie – en het algemene vertrouwen in de economie (87,7) groeide in de eurozone voor de vierde maand op rij. De economie herstelt dus weldegelijk langzaamaan. 

Op het vlak van de sectoren blonken discretionaire consumptiegoederen, de industrie en materialen uit, omdat beleggers hun beleggingen aanpasten aan een normalisering van de economie tegen 2021. Vooral de kwaliteitsaandelen uit cyclische sectoren profiteerden van die nieuwe positionering. Daarnaast zal de berichtgeving over een vaccin tegen covid-19 de komende maanden toenemen, want sommige bedrijven bevinden zich in de laatste fase van de tests op mensen. Ook om die reden deden cyclische/kwaliteitsaandelen het goed. Het vaccin kan de daling van groei ten opzichte van waarde aangeven, een marktrotatie in gang zetten (gezien de waarderingsuitersten) en de laatsten kunnen de eersten worden. Anderzijds bleef energie achter en viel de sector op door de meest negatieve WPA-groei.

Bij de thema’s presteerden small caps en kwaliteit goed, terwijl dynamiek een zwak resultaat neerzette.

Waarom banken binnen de waardestijl? Voor bepaalde namen liggen de waarderingen dicht bij die van 2009. Maar in tegenstelling tot de financiële crisis van 2008 hebben de banken nu voldoende kapitaal om deze schok op te vangen. Het kapitaal is ook versterkt door het verbod van de ECB om dividenden uit te keren. Bovendien overschatten de markten de hoeveelheid noodlijdend krediet en de TLTRO’s bieden een extra marge van 25 tot 50 basispunten. Last but not least, wordt de sector nu ontzettend weinig gekocht; elke opluchting door de ontwikkeling van vaccins kan de prijzen omhoog stuwen.

We behouden dus onze score voor kwaliteitsvolle retailbanken, want ze bieden een uitstekend risico-rendementsniveau en we krijgen de komende maanden wellicht positief nieuws over het vaccin. We handhaven onze negatieve score (-1) van communicatiediensten vanwege de uitdagende fundamentals (negatieve groei en afnemende marges). Ten slotte behouden we onze negatieve blootstelling aan nutsbedrijven (-1) omdat dit in het algemeen een dure sector met weinig groei en weinig kwaliteit is (weinig winstgevendheid en hoge schuldgraad). We hebben onze overweging van de autosector herleid tot neutraal vanwege de sterke resultaten sinds de coronacrisis en de minder aantrekkelijke waarderingen. Bovendien is er nu het risico van een harde brexit, die mogelijk gevolgen heeft voor Duitse autofabrikanten. 

Rally van big tech in de VS

De Amerikaanse aandelenmarkten deden het in augustus uitstekend, ook al slaagden het Witte Huis en de Democraten in het Congres er niet in om een vijfde steunpakket in het kader van het coronavirus overeen te komen. De Nasdaq klom steil omhoog tot nieuwe hoogten (het beste resultaat in augustus sinds 2000) omdat de grote technologiebedrijven hun rally voortzetten tot begin september. Bovendien daalde het dagelijkse aantal covid-gevallen in de loop van de maand. 

Het dagelijkse aantal besmettingen met het coronavirus in de VS heeft zijn piek bereikt en daalde sindsdien onafgebroken. De ontwikkelingen van een vaccin boekten ook vooruitgang. Drie (Astra/Oxford, PFE/BNTX, en MRNA) van de belangrijkste kandidaat-vaccins ondergaan nu de fase 3-tests, terwijl het vaccin van JNJ die fase wellicht tegen eind september haalt.

Op economisch vlak wezen de meeste nieuwe cijfers op een verdere – maar verzwakkende – groei in augustus. De eerste PMI’s voor de industrie en diensten overtroffen beiden de verwachtingen. Toch zakten de andere voorlopende economische indicatoren, zoals het consumentenvertrouwen (Michigan), terug.

De impact van de coronacrisis op de winsten zal snel worden uitgewist, zoals blijkt uit de WPA-groei over drie jaar (20-22e).

Bij de grondstoffen steeg de olieprijs omdat de voorraden in de VS slonken, de verwachte vraag door de wereldwijde heropening steeg en orkaan Laura de toelevering in de Amerikaanse Golfkust bedreigde.

Op het vlak van de sectoren blonken discretionaire consumptiegoederen, materialen en de industrie uit, omdat beleggers hun beleggingen aanpasten aan een normalisering van de economie tegen 2021. Vooral de kwaliteitsaandelen uit cyclische sectoren profiteerden van die nieuwe positionering. Daarnaast zal de berichtgeving over een vaccin tegen covid-19 toenemen, want sommige bedrijven bevinden zich in de laatste fase van de tests op mensen. Ook om die reden deden cyclische/kwaliteitsaandelen het goed. Het vaccin kan de daling van groei ten opzichte van waarde aangeven, een marktrotatie in gang zetten (gezien de waarderingsuitersten) en de laatsten kunnen de eersten worden.

Wat de stijlen betreft, bleven groei en kwaliteit het goed doen, terwijl de small caps zwak presteerden.

Onze overweging van financiële instellingen en media evenals onze onderweging van telecomdiensten loonden, terwijl onze positieve blootstellingen aan IT en gezondheidszorg een beperkt verlies opleverden.

De grote vraag bij de IT-aandelen is of dit maar een oprisping is of het begin van een grote piek. Eerlijk gezegd weten we het niet. Wat we wel weten is dat deze sector nog altijd beschikt over langdurige groeiaanjagers en solide fundamentals. 

We handhaven onze positieve blootstelling aan banken. Wij geloven dat een vaccin een stijlrotatie in gang zal zetten, en de economie zal toelaten om te normaliseren en de Amerikaanse rentes om te stijgen.

We behouden onze overweging van technologie ondanks de recente daling, want de technische analyse blijft positief met solide fundamentals en langdurige groeiaanjagers.

We handhaven onze neutrale score voor de industrie want die sector stijgt nauwelijks nog door de recente, sterke prestaties en de huidige, relatief hoge waardering.

We houden ook onze overweging van media & entertainment omdat sociale media de grote winnaars van de huidige situatie zijn.

Ten slotte handhaven we onze positieve blootstelling aan de gezondheidszorg vanwege zijn degelijke waarderingen (vooral in een historisch perspectief) en kracht tijdens de huidige, door covid-19 veroorzaakte economische vertraging. We volgen de Amerikaanse verkiezingen nauwgezet op, maar de situatie is momenteel te onduidelijk om de portefeuille al aan te passen.
 

Vroeg optimisme over vaccin, engagement van VS en China, en losse houding van Fed duwden groeilanden omhoog

Dankzij vroeg optimisme over een vaccin, het engagement van de VS en China voor een fase 1-akkoord, en de losse houding van de Fed ten aanzien van de inflatie stegen de groeilanden in augustus met 2,1 %. Hun resultaat lag echter 4,4 % lager dan dat van de industrielanden. 

De zwakke dollarindex, de stijgende grondstoffenprijzen (olie, zilver, koper) en de renteverlagingen door verschillende centrale banken behoorden tot de belangrijkste drijfkrachten achter de sterke prestaties van de groeilanden tijdens de voorbije maanden. De Indiase roepie, de Chinese renminbi en de Mexicaanse peso zetten de voorbije maand de beste prestaties neer. 

Wat de regio’s betreft boekte Azië de mooiste resultaten, waarbij zowel de Chinese industrie als diens dienstensector goed herstelden. Volgens ons economisch team draait de Chinese economie voor eind dit jaar weer op de niveaus van voor de coronacrisis. Niettemin hebben we onze blootstelling teruggeschroefd gezien de sterke prestaties sinds begin dit jaar, vooral van A-aandelen. 

India ging vooruit dankzij opwaartse winstherzieningen en een toestroom van beleggers, ook al schoot het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen met covid-19 de hoogte in. Sinds begin dit jaar presteerde het land evenwel aanzienlijk zwakker dan de andere groeilanden. Het Indiase bbp kromp sterker dan verwacht, en India ruziede met China over grenskwesties. 

EEMEA stegen en Rusland keurde ’s werelds eerste vaccin tegen covid-19 goed. Toch leverde Rusland een aanzienlijke negatieve bijdrage sinds begin dit jaar, omdat het land in grote mate is blootgesteld aan de energiesector. 

Latijns-Amerika ging in augustus achteruit. Chili leed namelijk onder macro-economische en politieke gebeurtenissen, terwijl Brazilië kampte met een waardedaling van zijn munt, meer politieke onrust en wat winstneming na de sterke maanden juni en juli. 

Op het vlak van de sectoren leverden discretionaire consumptiegoederen (voornamelijk gedreven door de enorme groei van e-commerceplatformen in China), materialen en de industrie de beste prestaties, terwijl waardeaandelen opnieuw achterbleven bij hun groeicollega’s. 

Daarnaast zal de berichtgeving over een vaccin tegen covid-19 de komende maanden toenemen, want sommige bedrijven bevinden zich in de laatste fase van de tests op mensen. Ook om die reden deden cyclische/kwaliteitsaandelen het goed. Het vaccin kan een tijdelijke daling van groei ten opzichte van waarde aangeven en een marktrotatie in gang zetten (gezien de waarderingsuitersten) waarbij de laatsten de eersten kunnen worden. 

Bijgevolg handhaven we een evenwichtige portefeuille en nemen we wat winst op sterk presterende kwaliteitsvolle groeiaandelen en -sectoren. We voegen geleidelijk enkele aandelen toe die weer opstarten (vliegmaatschappijen, restaurantketens, fysieke detailhandel) maar zich nog altijd in het bovenste deel van een weinig kwaliteitsvol spectrum bevinden. Het zijn geleidelijke verschuivingen in een omgeving van lage rentes en weinig groei. De komende 12-18 maanden zal groei wellicht het beste presteren, maar er is een toenemend risico dat de weinig kwaliteitsvolle aandelen zullen opveren, gezien de waarderingsuitersten. Aangaande stijlen zijn we beter verdeeld over groei en waarde, en bouwen we onze overweging van dynamiek af. 

We hebben farma, biotechnologie en lifesciences opgewaardeerd tot 0, maar moeten kieskeurig zijn. We hebben de sector opgewaardeerd vanwege zijn correcte waarderingen en de veerkracht van specifieke aandelen. 

We zijn nog altijd onderwogen in nutsbedrijven en dagelijkse consumptiegoederen, omdat beide sectoren duur zijn en wellicht zwak presteren wanneer de risicoappetijt groot is. 

Binnen discretionaire consumptiegoederen blijven we positief ten aanzien van e-commerce en de autosector. We blijven ook overwogen in consumentendiensten. Bij de financiële instellingen schroeven we onze onderweging van banken terug gezien de bijzonder zwakke prestaties sinds begin dit jaar. Omdat de hele sector nog altijd onder druk staat, blijven we kiezen voor gediversifieerde financiële instellingen. We behouden onze positieve visie ten aanzien van materialen en concentreren ons op goud- en koperbedrijven (infrastructuur) die in dit klimaat beter standhouden. We zijn ook nog altijd overwogen in IT, met een voorkeur voor hardware en halfgeleiders in plaats van software door de ideeën over en de waardering van die aandelen. Op dat punt hebben we onze overweging teruggeschroefd. Bij communicatiediensten verkiezen we aandelen in sociale media en gaming, maar zijn we negatief ten aanzien van telecommunicatie, een sector die voor structurele uitdagingen staat. 

We blijven tactisch neutraal ten aanzien van Latijns-Amerika, omdat dit een typische regio is met een enorme vernietigde waarde en cyclische inhoud (financiële instellingen, energie en grondstoffen).