17 DEC

2018

Asset allocatie , Outlook 2019 , Stefan Keller , Onderwerpen

Wat bepaalt de evolutie van de financiële markten in 2019?


We zien twee belangrijke factoren die in 2019 het verloop van de markten zullen bepalen: de groei- en inflatiecijfers en de politieke onzekerheid. We verwachten dat de groei van de wereldeconomie vertraagt, maar nog altijd hoger blijft dan de potentiële groei, en dat de inflatie langzaam toeneemt, waardoor het monetaire beleid licht wordt verstrakt. Gelet op de gebeurtenissen in 2018 kan geopolitieke onzekerheid in 2019 de markten maken of kraken.

De wereldeconomie zal volgens ons in 2019 trager groeien dan in de afgelopen twee jaar, maar niet abrupt vertragen. We zien in het bijzonder potentieel voor convergentie tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld nu het stimulerende effect van de belastingverlagingen wegebt. We verwachten met name dat de recente versoepeling van het beleid in China vruchten zal afwerpen en de negatieve gevolgen van de vertraging en de handelsoorlog voor de groeilanden zal temperen. In Europa is de economische groei teleurstellend en minder groot, maar nog altijd hoger dan de potentiële groei. In dat klimaat van nog altijd positieve groei verkiezen we aandelen boven obligaties en blijven we terughoudend ten opzichte van bedrijfsobligaties.

Naarmate de economische cyclus vordert, wordt de arbeidsmarkt van de Verenigde Staten tot Japan, over het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, steeds krapper. Dat zal wellicht opwaartse druk op de lonen zetten. Bovendien leiden stijgende producentenprijzen en nieuwe invoerrechten waarschijnlijk tot hogere inflatie en een vervlakking van de rentecurve. We verwachten echter dat de stijging van de inflatie geleidelijk zal verlopen en geen ‘inflatievrees’ zal ontketenen. Wellicht blijft de reactie van de centrale banken dan ook beperkt tot een milde verstrakking van het monetaire beleid. 2019 is trouwens het laatste jaar van de achtjarige ambtstermijn van Mario Draghi als voorzitter van de ECB, en het einde van de kwantitatieve versoepeling in.

Het voornaamste risico dat de balans kan doen doorslaan van een zachte naar een harde landing, is de geopolitieke onzekerheid. Die kan in 2019 op verschillende niveaus de volatiliteit op de markten doen toenemen. Op mondiaal niveau gaat de confrontatie tussen de Verenigde Staten en China zeker verder dan een zuiver handelsgeschil. In 2018 had de invoering van invoerrechten een negatieve invloed op de financiële markten, omdat die uiteindelijk de bedrijfswinsten doen afnemen en wegen op het ondernemersvertrouwen, waardoor de wereldeconomie vertraagt. Op Europees niveau bulkt de agenda nog altijd van de onzekerheid, van de brexit en de aanslepende begrotingsdiscussie in Italië tot de stokkende structurele hervormingen in Frankrijk. De verkiezingen voor het Europees Parlement eind mei, waarbij populisten en eurosceptici wellicht hun invloed vergroten, worden een belangrijke mijlpaal. Europa staat duidelijk voor een spannend 2019. Het goede nieuws is dat dankzij de sterk gedaalde waarderingen door de correctie in 2018 aandelen in zowel de groeilanden als Europa opnieuw een risicopremie bieden. Duurzaam goed nieuws uit politieke hoek kan de aandelenmarkten in die regio’s dan ook doen opveren.