10 JAN

2019

Asset allocatie , Outlook 2019 , Vincent Hamelink

Vooruitblik 2019: In welke richting zal de balans overhellen ?


De internationale instellingen (en vooral het IMF) pleiten er al meerdere jaren voor om het economische model te laten evolueren naar een duurzamere, inclusieve groei (1). Alle grote economieën worden immers met dezelfde megatrends geconfronteerd: vergrijzing, technologische doorbraken (digitale economie, artificiële intelligentie), migratie en klimaatverandering. Zowel staten als ondernemingen moeten hun inspanningen verdubbelen om de sociale cohesie veilig te stellen en de klimaatproblemen aan te pakken. Candriam is al ruim twintig jaar pionier in duurzaam beleggen en onderschrijft deze vaststellingen. Het ziet privéondernemingen als de motor en actoren voor die transformatie, zowel door sociale en milieunormen te respecteren als door hun innovatievermogen. De sector van het vermogensbeheer heeft ook een rol te spelen, via toezicht op de goede praktijken die in ondernemingen worden ingevoerd, en ook via de ontdekking van innovaties die waarde creëren. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat deze transitie een massa innoverende oplossingen en opportuniteiten zal creëren om nieuwe waarde toe te voegen aan ons economisch model.

Die kansen weten te benutten wordt dé uitdaging voor 2019, in een moeilijke economische context, die typisch de reflex wekt om in een egelstelling te kruipen, en met nog onzekerdere conjunctuurperspectieven. De markt stelt zich vandaag inderdaad bijzonder voorzichtig op: een sterk contrast met het enthousiasme van begin 2018. De wereldeconomie kampt inderdaad met forse tegenwind: geopolitieke en handelsspanningen, verstrengde financiële voorwaarden voor de groeilanden, onzekerheden omtrent Europa…

DOWNLOAD DE OUTLOOK VAN CANDRIAM
(1) Inclusieve groei impliceert de implementatie van algemene strategieën die de groei beter willen verdelen en de ongelijkheid verminderen.