Candriam: Belfius investment partner
Loading...

20 DEC

2018

Diliana Deltcheva , Vastrentend , Outlook 2019 , Onderwerpen

Leven de groeilandschulden op in 2019?


Na twee jaar van uitstekende prestaties was 2018 een uitdagend jaar voor de groeilandschulden. Alle subsegmenten boekten immers negatieve rendementen: met -2,9 % voor bedrijfsobligaties, -6,5 % voor staatsobligaties in harde munt, -8,3 % voor lokale groeilandmunten en -9,6 % voor groeilandmunten.

De lange lijst met tegenvallers (renteverschillen met de VS, sterkere Amerikaanse dollar, handelsoorlog, uitstroom van beleggers ...) in 2018 wordt mogelijk niet hernomen in 2019. Onze vooruitzichten voor de groeilandschulden voor volgend jaar zijn daarom voorzichtig optimistisch.

  • De Amerikaanse economie blijft tijdens de eerste jaarhelft wellicht groeien, maar zal tijdens de tweede jaarhelft vertragen omdat de effecten van de fiscale stimulus uitdoven en de douanerechten de Amerikaanse economie zullen beginnen schaden;
  • De Fed zal haar beleid wellicht verder verstrakken;
  • De Amerikaanse dollar moet zijn winst van 2018 waarschijnlijk voor een deel inleveren, omdat het verschil in groei tussen de VS en de rest van de wereld verkleint;
  • De groei in de eurozone zal stabiliseren of het verschil in groei tegenover de VS zal in ieder geval niet verder vergroten. De risico's voor dit perspectief zijn vooral politiek van aard met de afronding van de brexit tegen maart, de Italiaanse begrotingen op middellange termijn, de overdracht van het voorzitterschap van de ECB in het eerste kwartaal en de Europese parlementsverkiezingen in mei;
  • De Chinese groei zal verder vertragen en in 2019 net iets meer dan 6 % bedragen tegenover 6,5 % in 2018. Heft de Verenigde Staten 25 % douanerechten op alle geïmporteerde goederen uit China, $(504 mld in 2017), dan zal de groei van China zowat 1 % lager uitvallen. Voorlopig is er weliswaar het bestand dat in Buenos Aires werd afgesloten, maar ondertussen zal de Chinese regering niet aarzelen om indien nodig nog meer fiscale maatregelen te nemen;
  • De grondstoffenprijzen, waaronder olie, stabiliseren rond de huidige niveaus en zullen in 2019 herstellen met 0-10 % omdat de vraag vanuit China zal stijgen door de fiscale stimulus en de toelevering opnieuw wordt beperkt;
  • De gespannen handelsrelaties die door de Amerikaanse regering worden gecreëerd, zijn moeilijk te voorspellen in afwezigheid van een langetermijndoel of een exitstrategie, maar ze kunnen nog altijd verbeteren na de hevige escalatie in 2018;
  • In die precaire omgeving blijven de fundamentele factoren van de groeilanden in het algemeen stabiel. De groei stabiliseert er rond het niveau van 2018, waarbij de verschillen toenemen tussen enerzijds Centraal- en Oost-Europa en Azië, die vertragen, en anderzijds Latijns-Amerika, dat in de marge herstelt. De inflatie in de groeilanden blijft beperkt door de productiekloven en tegenvallers voor de groei. De metingen voor de duurzaamheid van groeilandschulden wijzen niet op solvabiliteitsproblemen op korte termijn. De schuldgraad van de groeilanden is verslechterd sinds de wereldwijde financiële crisis, maar met een gemiddelde overheidschuld van 51 % van het bbp scoren de groeilanden nog altijd beter dan de 100 % van het bbp van de industrielanden. De totale privéschuldgraad in de groeilanden ligt hoog, op 113 % van het bbp, maar China buiten beschouwing gelaten, valt dat cijfer terug tot een meer beheersbare 76 % van het bbp. De hoge schuldgraad van de Chinese privésector is eerder een probleem op middellange termijn dat in 2019 nog niet zal worden opgelost.

Er bestaan vele risico's voor ons scenario. De belangrijkste situeren zich rond onze vooruitzichten voor de Amerikaans-Chinese groei, de Amerikaanse rentes en de handelsoorlog. We zullen ze dan ook nauwgezet blijven opvolgen.

Alle tegenspoed voor de groeilandschulden in 2018 duwde de risicopremies voor harde en lokale munten naar aantrekkelijke niveaus. Gezien onze matig constructieve vooruitzichten bieden de waarderingen van harde en lokale munten, volgens ons, nu veel betere instapmomenten in groeilandschulden in harde en lokale munten dan eind 2017, terwijl de technische factoren gunstig zijn. Binnen een horizon van een jaar verwachten we rendementen van rond de 5 % voor zowel groeilandschulden in harde munt als die in lokale munt.