22 JUN

2017

Fixed Income , Asset Class

Overwogen hoogrentende waarden en energiecomplex

STRATEGIE GROEILANDOBLIGATIES

Overwogen hoogrentende waarden en energiecomplex

De externe risico's voor groeimarkten zijn sinds het begin van het jaar consistent afgenomen doordat de politieke onzekerheid op de ontwikkelde markten daalde door de marktvriendelijke resultaten van de Europese verkiezingen en het Amerikaanse beleid dat voorlopig niet de nadruk legt op extreme handelsbeperkingen. De Fed verhoogde in maart de beleidsrente, maar ze behield een verzoenende toon. De groei in de groeilanden was ook verrassend in vergelijking met de verwachtingen en die draagt bij tot een gelijktijdig wereldwijd groeiherstel, dat positief is voor de fundamentals voor de groeilanden in het algemeen. We blijven overwogen in buitenlandse schuld omdat we positief blijven over grondstoffen en landenspecifieke herstelthema's als Argentinië, Oekraïne, Egypte en Ghana. 

Onze onderwegingen (UW) omvatten schatkistgevoelig schuldpapier met krappe waarderingen als Panama, Peru, Chili, Uruguay, de Filipijnen en Polen. We streven ook naar een onderweging aan Zuid-Afrika, dat te lijden heeft van krappe waarderingen, binnenlandse politieke verschuivingen, risico van neerwaartse waardering, onvoldoende begrotingsafstemming en een lage groei.

 

Lokale curves blijven interessant, maar met een selectieve benadering

Obligaties in lokale munt zullen blijven profiteren van de desinflatie in de groeilanden en het versoepelingsbeleid van de centrale banken, hoewel de cycli minder diep dan verwacht kunnen zijn gezien de normalisatie van het Fed-beleid. Het conjunctuurherstel in de groeilanden houdt naar verwachting aan, aangezien de meeste landen nog altijd onder hun potentiële groeiniveau zitten. We blijven waarde zien in staatsobligaties van groeilanden die in plaatselijke munt luiden en blijven onderwogen in bepaalde hoogrentende waarden (Brazilië, Colombia, Indonesië). We blijven ook overwogen in gemiddelde beta-landen zoals Zuid-Afrika (zachte groei en desinflatie) en Mexico (achterblijvende prestaties hebben ingecalculeerde politieke risico's). 

Anderzijds zijn we onderwogen in begrotingsgevoelige Aziatische laagrentende markten in lokale munt als Maleisië. We zijn ook onderwogen in Argentinië (hoewel het een highyield-land is), vanwege de hoge en aanhoudende inflatie en krappe waarderingen en ondanks een strijdlustig beleid van de centrale bank. We blijven vanwege de verwachte reflatie in 2017 ook onderwogen aan Hongarije.