22 AUG

2017

Vastrentend , Onderwerpen

Externe schuld: overwogen in hoogrentend en energie

STRATEGIE T.A.V. GROEILANDSCHULD

 

Externe schuld: overwogen in hoogrentend en energie, onderwogen in krediet, dat gevoelig is voor de evolutie van de Amerikaanse rentes

De externe risico's voor groeimarkten zijn sinds het begin van het jaar consistent afgenomen doordat de politieke onzekerheid op de ontwikkelde markten daalde door de marktvriendelijke resultaten van de Europese verkiezingen en het Amerikaanse beleid dat voorlopig niet de nadruk legt op extreme handelsbeperkingen. De Fed verhoogde in maart en juni zijn beleidsrente, zoals verwacht, en kondigde een geleidelijke afbouw van de Fed-balans aan. Ondanks de volatiliteit van maand tot maand, wat wijst op de terugkeer van een agressievere houding van de Fed, lijken de Amerikaanse schatkistpapieren op 10 jaar voorlopig verankerd door getemperde groei en inflatie in de VS. De groei van de groeilanden verrast niet langer zoals in de eerste jaarhelft van 2017, maar is nog altijd stevig en blijft de stelling van een gelijkmatig herstel van de wereldwijde groei ondersteunen. Dat herstel blijft een positieve kracht voor de fundamenten van de groeilanden.

We handhaven een overweging van schulden in harde munten, omdat we optimistisch zijn over de goedkope waardering van grondstoffenexporteurs (Angola, Azerbeidzjan, Ecuador) en over specifieke herwaarderingen zoals die van Argentinië, Oekraïne, Egypte en Ghana. We verkiezen ook Oost-Europees krediet dat profiteert van aantrekkelijke waarderingen zoals Bulgarije en Montenegro. 

Onze onderwegingen omvatten schuldpapier met een duurdere waardering zoals Panama, Peru, Chili, Uruguay, de Filipijnen en Polen. We zijn ook onderwogen in Zuid-Afrika, dat lijdt onder lage waarderingen, risico's omtrent de binnenlandse politieke transitie, onvoldoende begrotingsinspanningen en een zwakke groei.

 

Lokale curves: nog altijd een interessante activaklasse, selectieve benadering

Obligaties in lokale munt zullen blijven profiteren van de desinflatie in de groeilanden en het versoepelingsbeleid van de centrale banken, hoewel de cycli minder diep dan verwacht kunnen zijn gezien de normalisatie van het Fed-beleid. Het conjunctuurherstel in de groeilanden houdt naar verwachting aan, aangezien de meeste groeilanden nog altijd onder hun potentiële groeiniveau zitten. We blijven waarde zien in staatsobligaties van groeilanden die in plaatselijke munt luiden en blijven onderwogen in bepaalde hoogrentende waarden (Brazilië, Colombia, Indonesië, Rusland). We behouden ook een overweging in mid-beta landen zoals Zuid-Afrika (licht groei en desinflatie) en Mexico (einde van de opwaartse cyclus en politiek risico dat gecorrigeerd zou kunnen worden op korte termijn bij beperkt ongunstig Amerikaans beleid).

Anderzijds zijn we onderwogen in lager rentende lokale markten in Azië en COE zoals Maleisië (beperkte waarde) en Hongarije (inflatiedruk zal stijgen in het tweede semester van 2017).