31 JUL

2017

Asset allocatie , Onderwerpen

Europese M&A groeit

De M&A-activiteit is gedurende een paar jaar intensief geweest in de VS en zou in Europa in de loop van de volgende maanden kunnen versnellen. Europa kent sinds de Franse verkiezingen een dimensiewijziging, doordat de politieke onzekerheid snel is verdwenen en de activiteitencyclus van de eurozone sterk lijkt, met inkomsten die bijna dubbelcijferig groeien.

Er zijn redenen om de globale M&A-operaties op te drijven:

  • De globale gearing blijft laag, onder het langetermijngemiddelde, de balansen zijn goed, de bedrijven beschikken over cash geld;
  • Geld is goedkoop, de opbrengsten uit bedrijfsobligaties benaderen historische laagtepunten;
  • De marges van de ondernemingen benaderen tophoogten, vooral in de VS, en de organische groei blijft laag en beneden de gemiddelde niveaus van vóór de crisis, ook al zijn ze in het recente verleden lichtjes teruggekomen;
  • Bedrijven moeten zich aanpassen aan nieuwe beleidskaders: nieuwe regelgeving door autoriteiten, nieuw beleid zoals potentiële grensbelasting of kapitaalcontrole, Brexit, de digitale revolutie wordt een overheersende factor voor aandeelhouders.

M&A-activiteit zou moeten versnellen in Europa: terwijl wereldwijde volumes historische records benaderen, heeft Europa een achterstand. In 2016 was het wereldwijde acquisitievolume goed voor USD 2,300 miljard, wat 7% betekent van de wereldwijde marktkapitalisatie, waarvan USD 1,300 miljard in Noord-Amerika en slechts USD 468 miljard in Europa. Europese volumes maken slechts de helft uit van hun recordniveaus van 2007 maar de activiteit is eindelijk aan het versnellen. Dit momentum zou moeten blijven duren wanneer internationale overnemers, vooral in de VS, hun acquisities opdrijven in een context van een historisch aantrekkelijke Euro, en lage waarderingen (de P/BV is nog steeds een standaardafwijking lager dan in de VS).

Verkies aandelen boven krediet: Europese kredietmarkten zijn in het verleden, zoals in 2015, relatief onbeïnvloed gebleven door de M&A-golf, terwijl aandelen goed gecorreleerd zijn. Overnamepremies lopen op tot bijna 27% in Europa en zouden moeten stijgen tot het wereldgemiddelde van 35%. Het toenemende volume en de huidige aantrekkelijke premies vormen een opportuniteit om een mandje met beoogde Europese bedrijfsnamen te kopen, die het beste voldoen aan de hierboven geschetste criteria.