17 AUG

2017

Absolute Return , Asset Class

Het blijft zonnig op de financiële markten

Na meer dan 6 maanden is de regering-Trump er niet in geslaagd om een belangrijke wet door te voeren. Dat is geen groot nieuws, maar heeft wel bijgedragen tot de voortdurende onzekerheid omtrent de toekomstige strategieën van Amerikaanse bedrijven en tot trends zoals de waardedaling van de Amerikaanse dollar. De winstcijfers voor het tweede kwartaal waren in de VS eerder positief, met gemiddeld verslechterende vooruitzichten. Daardoor gingen aandelen uit de S&P 500 met gemiddeld 0,59 % vooruit wanneer ze de schattingen overtroffen, ook al verloren ze 4,7 % wanneer ze die misten.

Juli was kalm voor aandelen en de groeilanden profiteerden van een zwakke dollar. De eurozone zette haar positieve dynamiek verder, maar de Europese aandelen werden tegengehouden door een sterke euro. Op vastrentend gebied veranderde er niet veel, behalve in specifieke situaties zoals Brazilië, waar de rentes op middellange termijn 0,80 % daalden. De munten stuurden de prestaties van vele strategieën in belangrijke mate aan: de USD verloor aan waarde tegenover de voornaamste internationale munten zoals de EUR, het GBP, de JPY, de BRL en de CAD. Wat de grondstoffen betreft, ging de olieprijs omhoog nadat Saoudi-Arabië had aangekondigd zijn productie af te remmen, en stegen basismetalen zoals koper door de toegenomen vraag.

In juli won de HFRX Global Hedge Fund EUR 0,70 %.LONG/SHORT-AANDELENSTRATEGIE

Beheerders met een long/short-aandelenstrategie presteerden deze maand goed. Tijdens het resultatenseizoen slaagden ze erin om te kapitaliseren op de fundamentals en de bèta, vooral als ze een blootstelling aan de groeilanden hadden. De Amerikaanse hedgefondsen hebben hun nettoblootstelling aan aandelen afgebouwd. Een deel van dat kapitaal heeft zijn weg gevonden naar Europese aandelen omwille van de sterkere fundamentals en de toenemende politieke stabiliteit in het euroblok. Om in te spelen op de evolutie van de markt, die neigt naar meer passieve beleggingen, en op de moeilijkheid om te shorten, hebben we onze neutrale positie in de strategie behouden. De recente normalisatie zet door en we stappen progressief over naar meer procyclische beheerders. Volgens ons zijn ze het beste gepositioneerd om voordeel te halen uit het ondernemingsvriendelijke beleid dat we verwachten van de nieuwe regeringen in de VS en Europa.

GLOBAL MACRO

Systematische macro-beheerders deden het goed in juli dankzij longposities in aandelen en shortposities in de USD vs. de EUR, CAD, BRL en het GBP. Discretionaire beheerders slaagden erin om 2017 vlotter door te komen, in tegenstelling tot systematische beheerders, die het moeilijk hadden om munt te slaan uit hun posities in munten, grondstoffen en obligaties. De prijzen voor activa zullen aanzienlijk blijven verschuiven naarmate de verwachtingen zich aan de realiteit aanpassen. Macro-strategieën zullen die brede marktbewegingen kunnen vatten en ervan profiteren dankzij de toenemende volatiliteit van de rentes en wisselkoersen. Ons global-macro-mandje kan onze nettolongpositie compenseren, want het belegt in diverse risico's voor onze aandelenfondsen.

QUANT-STRATEGIEËN

Sinds begin dit jaar hebben quant-strategieën het moeilijk gehad om positieve rendementen te boeken. De modellen op lange termijn werden het minste geraakt door de recente, kortstondige ommekeren in de marktstemming. Trendvolgende strategieën op lange termijn en carrytransacties kregen klappen door de ommekeer in de wisselkoersen. 'Dynamiek' en 'Kwaliteit' zetten positieve prestaties neer in Europa en in de VS. Volatiliteit shorten blijft een gunstige strategie, maar in het algemeen zou een grotere volatiliteit het aantal opportuniteiten in ons kwantitatieve mandje verhogen. 

FIXED INCOME ARBITRAGE

We hebben onze allocatie aan fixed income arbitrage op hetzelfde niveau gehouden. Na de Franse verkiezingen verkleinde de spread tussen Duitsland en Frankrijk, en Europese swapspreads keerden terug naar het niveau van december 2016. Omgekeerd is de volatiliteit van rentevoeten sindsdien licht toegenomen in de eurozone.

De spread tussen de US Libor en OIS keerde terug naar zijn historische laagtes en vroegere prijsregime.

GROEILANDEN

De groeilanden bieden nog altijd talrijke beleggingsopportuniteiten over alle activaklassen heen (munten, rentecurve, individuele aandelen en schulden). Onze macro-beheerders voor groeilanden slaagden erin om rendement te behalen in Azië en Latijns-Amerika. Zowel Brazilië als Venezuela stond de voorbije weken bloot aan meer volatiliteit.

RISICOARBITRAGE – EVENT DRIVEN

We hanteren een meer positieve strategie, ook al blijven we op onze hoede voor de risico's gekoppeld aan de duidelijke longpositie van event-beheerders. Het aantal transacties kan toenemen als een zekere mate van deregulering wordt doorgevoerd in de VS en in Europa, indien het vertrouwen bij de bedrijfsleiders niet wordt aangetast door politieke misstappen. In dat geval zouden de grote cashoverschotten die Amerikaanse bedrijven in het buitenland aanhouden, kunnen terugkeren en worden ingezet voor overnames.

De beleggingen in Europese eventdrivenbeheerders die wij overwegen, zullen profiteren van de behoefte aan externe groei. Voor arbitrage in fusies en overnames geven we de voorkeur aan minder statische en meer op spreads inspelende beheerders, aangezien de gemiddelde marge van transacties sterk is teruggelopen.

DISTRESSED

We staan positiever tegenover de strategie, ook al houden we rekening met de risico's die gepaard gaan met de duidelijke longpositie van event-beheerders. Het aantal transacties kan toenemen als een zekere mate van deregulering wordt doorgevoerd in de VS en ook in Europa, op voorwaarde dat het ondernemersvertrouwen niet wordt aangetast door politieke blunders. In dat geval zouden de grote cashoverschotten die Amerikaanse bedrijven in het buitenland aanhouden, kunnen terugkeren en worden ingezet voor overnames.

De beleggingen in de Europese event-beheerders die we verkennen, zullen profiteren van de behoefte om de groei mee te pikken. In M&A arbitrage verkiezen we minder statische beheerders en beheerders die sterker op spreads focussen, omdat de gemiddelde spreads aanzienlijk zijn verkleind.

LONG/SHORT-KREDIETSTRATEGIEËN & HOOGRENTENDD

De zoektocht naar rendement en de nul- tot negatiefrentende omgeving ondersteunen de activaklasse nog altijd, maar de volatiliteit kan pieken als snelle veranderingen in het monetaire beleid de markt verrassen.