19 JUN

2017

Aandelen

De eurozone blijft onze favoriete regio voor onze aandelenallocatieSamenvatting

In de eerste weken van mei hebben de aandelenmarkten hun stijging over de hele lijn voortgezet.

Halverwege de maand was er sprake van enige spanning na de uitspraken van de Fed en - met name - de onderzoeken in de Verenigde Staten naar mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.

De macro-economische cijfers blijven robuust en ondersteunen de markten.

Analisten stellen overigens hun voorspellingen van de bedrijfsresultaten regelmatig bij.

De wereldwijde beleggingsstromen bewegen ontegenzeggelijk richting Europa, waardoor ons werelddeel het de komende maanden goed zal doen.

De beurzen blijven overigens gesteund door technologische en innoverende bedrijven, alleen de beurzen die erg afhankelijk zijn van de energiesector (olie) blijven achter.

 

Strategie Europa

De opmars van de Europese beurzen wordt bevestigd door de goede economische cijfers.

De eurozone blijft de aantrekkelijkste markt, waardoor de kapitaalstromen steeds sneller die kant op gaan.
De eurozone blijft overigens onze favoriete regio voor onze aandelenallocatie.
De Europese herleving blijft de spil waar onze convictie om draait; daarom geven we de voorkeur aan aandelen binnen de eurozone.
Wat de beleggingsstijl betreft, denken we dat op middellange termijn innoverende kwaliteitsbedrijven die een structurele interne groei genereren, het in de eurozone het best zullen doen. 

Onze allocatie blijft dus onveranderd:

 • De gezondheidszorgsector  blijft overwogen in onze portefeuilles; bepaalde bedrijven zijn bijzonder innoverend.
 • Wat de financiële sector betreft, behouden we onze overweging in retailbanken (ten koste van verzekeraars), die profiteren van het dalende politieke risico in de eurozone (sinds de Franse verkiezingen).
 • Ook overwegen we bepaalde conjunctuurgevoelige Europese aandelen  zoals consumentendiensten, maar behouden we  in het algemeen een neutrale positie ten opzichte van de industrie in het algemeen.
 • Tenslotte denken we dat technologie een goede belegging is voor de middellange termijn.
 • We blijven terughoudend ten opzichte van de energiesector. Op de lange termijn is de sector ten opzichte van zijn kapitaalkosten niet rendabel.
 • Wij houden ons afzijdig van de sectoren telecom en nutsdiensten.

 Strategie V.S.

Onderzoek naar Russische inmenging, maar goede economische fundamentals

De Verenigde Staten maken een van de langste groeiperiodes in hun moderne geschiedenis door. De winstherzieningen blijven een positieve trend volgen en de technologiesector blijft de belangrijkste rol spelen. 

We blijven dus grotendeels bij de grote lijnen van onze tactische allocatie.

 • De financiële sector blijft op "neutraal", vanwege het feit dat het tempo van de versteiling van de Amerikaanse rentecurve waarschijnlijk zal afnemen. Niettemin houden we de sector nauwlettend in de gaten.
 • We behouden onze onderweging van sectoren met weinig potentieel, met in het bijzonder de sectoren telecommunicatie en nutsdiensten.
 • Afgezien van de telecomsector, die we met name vermijden, zijn de sectoren minder uitgesproken dan de afgelopen maanden, zowel wat de overweging als de onderweging betreft, aangezien een deel van het parcours al is afgelegd.
 • Na de recente daling lijkt de energiesector te laag te staan om verkocht te worden, maar hebben ook te weinig potentieel om gekocht te worden.
 • De technologie blijft de motor, zelfs al heeft die ongetwijfeld van tijd tot tijd een adempauze nodig.


Strategie Groeilanden

Azië stijgt, Latijns-Amerika en Rusland hebben het zwaar 

De opkomende markten presteren het beste sinds het jaarbegin, aangejaagd door de Aziatische locomotief, en presteren van de goed draaiende wereldeconomie.
Overigens blijven we positief over Azië. Korea en China blijven onze voorkeurslanden.
Rusland lijkt te lijden te hebben van de recente ontwikkelingen bij de oliegerelateerde bedrijven. 

 • We behouden onze onderweging in de telecomsector, die het net als in alle andere delen van de wereld zwaar heeft.
 • We behouden overigens onze voorkeur voor conjunctuurgevoelige waarden, met name uit de technologiesector, om te kunnen blijven profiteren van het positieve wereldwijde klimaat.
 • Onze geografische allocatie is nauwelijks gewijzigd; alleen Brazilië is verlaagd tot "neutraal" ten gevolge van de politieke spanningen en de rechtszaak tegen president Michel Temer.