Candriam: Belfius investment partner
Loading...

25 SEP

2017

Vastrentend , Onderwerpen

Spread trade long VS vs. short eurozone

WERELDWIJDE CONTEXT

De activiteitscyclus blijft de wind in de zeilen hebben in de eurozone en in Japan, en de expansiefase blijft stevig verankerd in beide regio’s. Vooral in de eurozone heeft de werkloosheidsfactor eindelijk positief bijgedragen aan de overkoepelende indicatoren. In de VS hebben zwakkere ISM-cijfers de indicator van de activiteitscyclus doen dalen, maar de algehele vooruitzichten lijken momenteel eerder een gemengd beeld te genereren, dankzij sterke PMI-data en lage werkloosheidscijfers. De gevolgen van de natuurramp veroorzaakt door orkaan Harvey, en de vorderingen rond de langverwachte belastinghervormingen en fiscale stimuli zijn belangrijke factoren die moeten worden opgevolgd om de toestand van de Amerikaanse economie te kunnen bepalen. Die blijft immers onduidelijk aangezien we het einde van de expansiefase van de activiteitscyclus lijken te naderen. De andere geïndustrialiseerde landen vormen een heterogene groep. Australië en Canada (dat zijn groei bestendigt) zitten in een expansiefase, terwijl het VK en Zweden een baisse kennen. Wat de schuldcyclus betreft, blijft de afname van de kredietcreatie in de VS aanhouden (lagere M&A-activiteit en verminderde vraag naar leningen), terwijl Europa en Japan nu het voortouw lijken te nemen.

Nadat ze in juni een piek bereikt hadden, tonen de inflatie-indicatoren in de G4-landen een neerwaartse trend. Hoewel in Europa de subindicatoren relatief sterk blijven, kan een deel van de recente zwakte worden toegeschreven aan de sterkere euro, alsook aan de lagere looninflatie. De verwachtingen en de consumentenprijzen sturen ook in de VS de inflatie-indicator lager, die zijn sterke terugval vervolgt. In het algemeen zijn de inflatieverwachtingen in de voorbije maand afgenomen en lijkt onze indicator te suggereren dat de meeste G10-landen steeds waarschijnlijker zullen te maken krijgen met een geringere inflatoire druk.

Wat het muntbeleid betreft, resulteerde het langverwachte symposium van Jackson Hole (waar allusies op toekomstige beslissingen werden verwacht) in een collectieve stilte van de centrale banken over het toekomstige monetair beleid. Over het algemeen wijst de trend nog steeds op minder monetaire steun; we verwachten immers de aankondiging van een geleidelijke monetaire verstrakking door de ECB in oktober en een afbouw van de balans van de Fed voor het einde van het jaar. We noteren echter dat de inflatie koppig niveaus onder de targets blijft aanhouden. In deze context zouden de centrale banken minder onder druk staan om onmiddellijk over te gaan tot een normalisering van het monetair beleid. Politieke risico’s zullen nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden als gevolg van de verhoogde spanningen tussen de VS en Noord-Korea wegens het testen van kernraketten, de onzekerheid die blijft hangen over de capaciteit van de regering-Trump om een pakket fiscale hervormingen gestemd te krijgen, en de harde retoriek die gepaard gaat met de brexitonderhandelingen.

 

STRATEGIE T.A.V. WERELDWIJDE RENTES

Spread trade long VS vs. short eurozone

Gezien de onzekerheid rond de huidige inflatieniveaus en de vraag of president Trump wel in staat is om eindelijk zijn beleid van fiscale stimuli van de grond te krijgen, handhaven we onze actuele longpositie voor Amerikaanse rentes. Ook de rentes op schatkistpapier zullen wellichtstijgen door de geopolitieke risico’s naar aanleiding van de spanningen tussen de VS en Noord-Korea. In Europa daarentegen hebben de aanhoudende toename in de activiteitscyclus en de waarschijnlijke monetaire verstrakking door de ECB ons ertoe aangezet om een shortpositie aan te houden voor de eurocurve. De waarderingen blijven op extreme niveaus, vooral bij de Duitse rente, wat ons geruststelt over onze strategie.

Winstneming en beperkte overweging van perifere landen

De obligatiemarkten van Europese niet-kernlanden blijven steun genieten vanwege de ECB, en ook de dynamiek van de flows is positief. Bovendien blijft de positionering van de beleggers dicht aanleunen bij het historische dieptepunt. We zijn bijgevolg overwogen voor Spanje, waar de waarderingen nog altijd relatief aantrekkelijk zijn, en we hebben winst genomen op onze longpositie in Portugal, dat sterke prestaties heeft laten optekenen. Maar omwille van politieke spanningen in Italië (naar aanleiding van Berlusconi’s anti-Europese retoriek en de potentiële impact ervan op de parlementsverkiezingen van volgend jaar), handhaven we een neutrale positie voor de Italiaanse staatsschuld.