29 OKT

2018

Asset allocatie , Onderwerpen

Proberen op bodemniveaus te kopen

De wereldwijde aandelen gingen door met hun correctie van begin oktober. Beleggers maken zich steeds meer ongerust over een mogelijk piek wat betreft het winstmomentum, snellere renteverhogingen in de VS, een aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China, en zwakkere activiteitsindicatoren voor Europese industrie. In die context blijven we alle aspecten opvolgen van ons positief scenario op middellange termijn, dat, hoewel het geen impact ondervond, toch zwakker is geworden wegens toegenomen risico’s.

 

1. MACRO-ECONOMISCHE ACHTERGROND

Sinds het begin van het jaar vertoont de Amerikaanse economie een snellere groei dan andere ontwikkelde landen. Met uitzondering van de residentiële investeringen draaien vrijwel alle economische groeimotoren op volle kracht. Het vertrouwen bij de consument en bij de bedrijven is groot, de lonen zijn stilaan aan het stijgen en de bedrijfsinvesteringen blijven groeien (aan een trager ritme in het derde kwartaal). Ondanks politieke onrust gaan we nog steeds uit van een groei van om en bij de 3 % in 2018, die echter in 2019 zal vertragen tot 2,6 % wegens een beperktere impact van de fiscale stimuli en hogere rentes.

De economie in de eurozone geeft een meer gemengd beeld, vooral na de publicatie van de voorlopige PMI van de industriesector vorige week, die verder gedaald was dan de consensusverwachtingen, in de richting van een groei van het bbp van 1,6 % bij aanvang van het vierde kwartaal. Tot nu bleven de harde cijfers echter positief, met een sterke binnenlandse vraag, maar de zwakkere export en industriële productie worden aangetast door een meer onzeker internationaal klimaat en heel wat risico’s. Een mogelijke stijging van de tarieven voor auto’s, de mogelijkheid van een harde Brexit en de twistzieke Italiaanse regering zijn allemaal factoren die een impact zouden kunnen hebben op ons gematigd optimistisch scenario, dat uitgaat van een groei van 2% dit jaar en van 1,8% in 2019.

Hoewel een aantal groeilanden (Turkije, Argentinië) in een recessie werden geduwd, vooral om binnenlandse redenen, verwachten we dat andere goed zullen standhouden, ondanks de krapper wordende liquiditeit van de USD. Door een escalatie van de handelsoorlog en van de politieke spanningen tussen China en de VS, die een impact hadden op de economische groei van China, zag de Chinese overheid zich genoodzaakt om haar monetair en fiscaal beleid te versoepelen om de binnenlandse activiteit te ondersteunen. Die ondersteuning zal naar verwachting de komende maanden daadwerkelijk voelbaar worden en naar verwachting de meeste groeilanden stabiliseren.

Samengevat verwachten we:

 • een groei van de Amerikaanse economie van om en bij de 3 % dit jaar, met een vertraging tot 2,6 % in 2019;
 • een stabilisatie van de economische groei in China tot meer dan 6 % dit en volgend jaar, dankzij een ondersteunend beleid;
 • een groei binnen de eurozone die op schema blijft met 2 % dit jaar en 1,8 % volgend jaar, ook al blijft de economie in deze regio blootgesteld aan een groot aantal politieke risico’s.

 

2. WINST & WAARDERINGEN

Intussen is het winstseizoen verder gevorderd en heeft 32 % van de bedrijven binnen de S&P 500 feitelijke resultaten tot op heden bekendgemaakt voor het derde kwartaal. Ongeveer 85 % publiceerde een beter dan verwachte winstgroei boven het vijfjarig gemiddelde, wat leidt tot een totale winstgroei op jaarbasis van 23 % tot nu toe. De vooruitzichten van de bedrijven zijn echter wat voorzichtiger voor het komende jaar aangezien de winstmarges onder druk zouden kunnen komen te staan wegens hogere inputkosten en hogere rentes. Rekening houdend met de verwachte winstgroei voor volgend jaar, en ondanks enige druk op de marges, zal de winstgroei naar verwachting positief blijven.

Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken, en met minder dan 40 bedrijven van de Stoxx Europe 600 die tot nu toe hun winstcijfers hebben bekendgemaakt, overstijgt volgens Reuters in Europa ongeveer 45 % van de gepubliceerde resultaten de schattingen van analisten. Tijdens een doorsnee kwartaal sinds 2011 ligt 50 % van de resultaten boven  de winstverwachtingen van analisten.

Intussen zien de waarderingen er redelijk uit, wat een buffer zou kunnen vormen voor de aandelenmarkten. Na de recente correctie en met een komende winstgroei noteert de Amerikaanse aandelenmarkt ongeveer 16 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden, terwijl vooral groeilandaandelen en aandelen uit de eurozone aantrekkelijk gewaardeerd zijn.

In het algemeen zijn we van oordeel dat:

 • de positieve factor op korte termijn de positief verrassende winstcijfers zullen zijn voor het derde kwartaal in de VS;
 • de waarderingen er aantrekkelijk uitzien, wat een buffer zou kunnen vormen voor de aandelenmarkten.

 

3. TECHNISCHE MARKTANALYSE

De aandelenmarkten bevinden zich duidelijk in een correctiefase. Volgens BoFaML bevindt 63 % van de wereldwijde aandelen zich in een dalende markt (tegenover 70 % op het laagste punt van de index in 2011 en 2016). We staan dus mogelijk dichtbij een interessant instappunt op korte termijn, indien de fundamentals constructief blijven. Dat wordt bevestigd door onze technische analyse, die aantoont dat we niet veraf zijn van een aantal belangrijke technische steunniveaus die mogelijk positief zullen reageren.

In het algemeen:

 • bevinden de aandelenmarkten zich in de buurt van belangrijke steunniveaus die vanaf dat niveau positief zouden kunnen reageren;
 • blijven we die niveaus opvolgen, aangezien een neerwaartse breuk zou kunnen leiden tot wijzigingen van onze strategie op korte termijn.

 

4. RISICO’S

De volatiliteit is de voorbije weken toegenomen, met een VIX-index van ongeveer 25 % (tegenover 11 % eind september) die hoog zou kunnen blijven door het hoge aantal potentieel drijvende factoren voor volatiliteit zoals de handelsoorlog tussen de VS en China, een mogelijke confrontatie tussen de EU en Italië, een piek van het economische en winstmomentum en een sterker dan verwachte vertraging van de groei in China, een meer agressief beleid van de Fed en de toegenomen mogelijkheid van een harde Brexit.

In het algemeen:

 • blijven, ondanks een positieve fundamentele en technische achtergrond, de risico’s voor ons scenario duidelijk aanwezig;
 • blijven we de mogelijke evolutie opvolgen van (geo-)politieke risico’s en van hun impact op ons basisscenario voor de beleggingen.

 

5. Besluit

De fundamentals, die van essentieel belang zijn voor de prestaties van de markt op middellange termijn, zijn nog steeds positief:

 • De bedrijvencyclus blijft verbeteren.
 • De bedrijfswinsten nemen nog atlijd toe en de waarderingen van de aandelenmarkten zien er redelijk aantrekkelijk uit.
 • Ons verwacht rendement op 1 jaar begint zich zelfs in de buurt van een dubbelcijferige groei voor aandelen.

We erkennen dat er diverse potentiële positieve triggers voor de prestaties op korte termijn zijn, ondanks welbekende risicofactoren (handelsoorlog, een meer agressief beleid van de Fed, winst- en economisch momentum, Italië, Brexit en een sterkere vertraging van de groei in China):

 • de start van het winstseizoen van het derde kwartaal, waardoor marktspelers gedwongen worden om naar fundamentals te kijken;
 • de hervatting van aandeleninkopen tijdens de komende weken;
 • de aandelenmarkten die zich in de buurt van belangrijke technische steunniveaus bevinden. 

In het algemeen:

 • zijn we overtuigd van een aantrekkelijk risico/rendementprofiel van de aandelenmarkten op dit niveau.
 • In die context hebben we besloten, rekening houdend met de technische steunniveaus en fundamentele triggers, om onze aandelenpositie licht te verhogen (vanaf een neutrale positie).

Asset
Allocation
News

Read all articles